• Türkçe
  • English
Prof. Dr.
Sibel ÖZİLGEN
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Arzu DURUKAN
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Chef İsmail Dalan
Uzman
Öğretim Görevlisi
Chef Nicolas CARTİER
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Lütfiye Kozlan
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Nur Fisun Aşkaroğlu
Uzman
Arş. Gör.
Aysu Gerdan
Akademisyen
Arş. Gör.
Berika Türker
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör.
Fevzican Acar
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Burcu Kölemenoğlu
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Chef Murat Serkan YAMAN
Eğitmen Chef
Öğretim Görevlisi
Chef Sertaç Kıvırcık
Uzman
Öğretim Görevlisi
Yılmaz Özkızılırmak
Akademisyen