• Türkçe
  • English

Ünvan: 
Arş. Gör.
Bölüm: 
Grafik Tasarımı Bölümü
Görevi: 
Araştırma Görevlisi
E-posta: 
atilayaskaroglu@gmail.com
Telefon: 
0216 578 00 00 / 1849
Ofis: 
Güzel Sanatlar Fakültesi Binası – 563

Akademik