• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 246
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kumaşa baskı yöntemiyle uygulanacak giysilik desen koleksiyonu hazırlamak.
Dersin İçeriği: 

Kadın ve/veya erkek giysilik kumaş alanına yönelik baskı desenlerden oluşan bir koleksiyonun hazırlanması. Tasarım çalışmalarının seçilmiş bir temaya bağlı olarak ve/veya güncel eğilimlere uygun olarak hazırlanması. Konu ile ilgili biçim ve renk araştırmaları yapılması ve endüstriyel tekstil baskı teknikleri dikkate alınarak tasarlanan desen koleksiyonu için bir mood board hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temaya uygun renk grubu oluşturur. 5,7,9,13,15 1,3 C
2) Temaya uygun biçim ve/veya doku oluşturur. 5,7,9,13,15 1,3 C
3) Baskı deseni yapar. 5,7,9,13,15 1,3 C
4) Basılabilir desen koleksiyonu hazırlar. 5,7,9,13,15 1,3 C
5) Koleksiyon sunumu hazırlar. 5,7,9,13,15 1,3 C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon / dersin amacı, işlenişi, değerlendirme yöntemleri ile ilgili genel bilgiler YOK
2 Tekstil yüzeylerin desenlenmesine ait yöntemlerle ilgili genel bilgiler VAR
3 Her öğrencinin yapacağı koleksiyon hakkında hazırladığı verilerin değerlendirilmesi ve eskiz çalışması VAR
4 Eskiz çalışması / Quiz VAR
5 Eskiz çalışması VAR
6 Eskizlerin değerlendirilerek koleksiyon planının oluşturulması VAR
7 Koleksiyon çalışması VAR
8 Koleksiyon çalışması / Quiz VAR
9 Koleksiyon çalışması VAR
10 Koleksiyon çalışması / Ara Sınav YOK
11 Koleksiyon çalışması / Quiz VAR
12 Koleksiyon çalışması VAR
13 Koleksiyon çalışması VAR
14 Sunum çalışması VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar 20th Century Pattern Design,

Alanla ilgili fuarların eğilim katalogları (Trendbook),

Alanda etkili seçilmiş firmalara ait kataloglar,

Alanla ilgili periyodik ulusal ve uluslararası dergiler,

Fabric Painting,

Fabric Dyeing and Printing,

Patterns in Fashion,

New Fashion Print,

Internet.

Ödevler 5 Ödev
Sınavlar 3 Kısa Sınav, 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav 3 %25
Ödev 5 %25
Toplam  9 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %50
Yıl içinin Başarıya Oranı  9 %50
Toplam  10 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık /Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.          
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.       x  
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.   x      
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         x
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.       x  
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 3 4 12
Ödev 5 2 10
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5