• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin, yapacağı tasarımları, bilgisayar ortamında uygun programları bir araç olarak kullanarak gerçekleştirmesi.
Dersin İçeriği: 

Adobe Photoshop programının başlangıç ve orta seviyede nasıl kullanılacağı öğretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel çizim tekniklerini bilir ve renk oluşturup yönetir. 2,7,12 1 A,C
2) Bilgisayar ortamında doku tasarlar. 2,7,12 1 A,C
3) Basit ve gelişmiş formları bilgisayar ortamında oluşturur. 2,7,12 1 A,C
4) Model tasarımlarını boyutlandırır. 2,7,12 1 A,C
5) Yüzey giydirme tekniklerini bilir. 2,7,12 1 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Photoshop eğitimi hakkında genel bilgilendirme, dersin işleyiş ve çalışma metodlarının açıklanması. YOK
2 Photoshop temel çalışma kuralları, döküman açma, kullanıcı arayüzü, katmanlar ve temel araçların tanıtılması YOK
3 Temel seçim araçları, hazır çizim araçları ile çalışma ve kaydetme  YOK
4 Renk üretimi, renk düzenleme, renk menüleri ile çalışma YOK
5 Temel Işık, renk ve düzenleme araçları ile çalışma VAR
6 Fırça üretme ve düzenleme teknikleri ile çalışma VAR
7 Kalem araçları üretimi ve düzenlemeleri ile çalışma YOK
8 Ara Sınav YOK
9 Pattern ve doku oluşturma ve düzenleme YOK
10 Yüzey giydirme teknikleri YOK
11 Yazı, şekil, fotograf ve vektörel malzemelerle birlikte çalışma VAR
12 Kompozisyon oluşturma ve düzenleme proje çalışmaları YOK
13 Kompozisyon oluşturma ve düzenleme proje çalışmaları YOK
14 Sunum, sonlandırma ve farklı formatlara dönüştürme teknikleri VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim elemanının basılmamış ders notları

Diğer Kaynaklar Photoshop User Guide / Medyasoft / Osman Gürkan

 

Materyal Paylaşımı

Ders Notu

Öğretim elemanının basılmamış ders notları

Diğer Kaynaklar Photoshop User Guide / Medyasoft / Osman Gürkan
Ders Notu

Öğretim elemanının basılmamış ders notları

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %100
Kısa Sınav - -
Ödev    
Toplam  1 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %50
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 %50
Toplam  2 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.       x  
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.         x
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.     x    
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 1 4
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     58
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,32
Dersin AKTS Kredisi     2