• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin, yapacağı tasarımları, bilgisayar ortamında uygun programları bir araç olarak kullanarak gerçekleştirmesi.
Dersin İçeriği: 

Adobe Photoshop programının ileri seviyede nasıl kullanılacağı öğretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İleri seviyede, fotoğrafta renk, ışık, kontrastlık değerlerini düzenler. 2,7,12 1 A,C
2) İleri düzeyde, fotoğraf düzeltme, temizleme ve iyileştirme araçlarını kullanır. 2,7,12 1 A,C
3) İleri seviyede fırça kullanma ve özel fırça üretim tekniklerini bilir. 2,7,12 1 A,C
4) Pen aracı, vektörler, path kullanımı tekniklerini bilir. 2,7,12 1 A,C
5) Yüksek kalitede dokuman oluşturma, sonlandırma, paylaşma ve farklı formatlara dönüştürme yöntemlerini bilir. 2,7,12 1 A,C

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İleri Photoshop eğitimi hakkında genel bilgilendirme, dersin işleyiş ve çalışma metodlarının açıklanması. YOK
2 Photoshop programının çalışma prensiplerine hızlı geri bakış ve ileri seçim araçları ve teknikleri ile çalışma YOK
3 İleri seviye fotografta renk, ışık, kontrast değerlerini düzenleme  araçaları ile çalışma YOK
4 İleri seviye aydınlatma, renklendirme tekniklerini kullanma ve şekil ve ebat değiştirme araçları ile çalışma YOK
5 İleri seviye, fotoğraf düzeltme, temizleme ve iyileştirme araçları ile çalışma VAR
6 Maskeleme tekniği ve katman düzenleme araçları ile çalışma VAR
7 İleri seviye fırça kullanma ve özel fırça üretim teknikleri üzerinde çalışma YOK
8 Ara Sınav VAR
9 İleri seviye Pattern, doku düzenleme ve yüzey giydirme çalışmaları YOK
10 Pen aracı ile çalışma, Vektörlerle çalışma, path kullanımı ve üretimi YOK
11 Yazı, şekil, fotoğraf v.b. çoklu dökümanlarla kolaj ve kompozisyon çalışmaları ve düzenleme projeleri I VAR
12 Yazı, şekil, fotoğraf v.b. çoklu dökümanlarla kolaj ve kompozisyon çalışmaları ve düzenleme projeleri II YOK
13 Smart object ve Illustratör dökümanları ile çalışma YOK
14 Yüksek kalite döküman oluşturma, sonlandırma, paylaşma ve farklı formatlara dönüştürme özellikleri üzerinde proje çalışması VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim elemanının basılmamış ders notları

Diğer Kaynaklar Photoshop User Guide / Medyasoft / Osman Gürkan

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Adobe.com / User Guide
Ödevler 5 Ödev
Sınavlar 1 Ara sınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav - -
Ödev 5 %50
Toplam  6 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %50
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 %50
Toplam  7 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.       x  
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.         x
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.     x    
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 1 5
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 1 5
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     64
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,56
Dersin AKTS Kredisi     3