• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 355
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Çağdaş erkek giyiminde sıklıkla sunulmaya başlayan androjen ve kadınsı görünümler ile moda fotoğrafındaki erkek imgesinde çokça rastlanmaya başlayan homososyal ve homoerotik mizansenlerin geçtiğimiz yüzyıldaki hangi önemli olaylarda temellendiğini ve ne gibi bir süreç doğrultusunda bugüne ulaştığını tespit edip geleceğe dönük öneriler açısından farklı bakış açıları yakalamaya çalışmak.
Dersin İçeriği: 

Öneclikle; 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan özgürleşme hareketleri irdelenir. Sonrasında, lüks hazır giyim markalarının ne zaman erkek giyim piyasasına girdikleri, 70’lerde, 80’lerde, 90’larda ve 2000’lerde erkek giyiminde öne çıkan öncü ve aykırı stiller, metroseksüalite olgusu ve bunun konuya katkısı ve günümüz erkek giyimindeki ve moda fotoğrafındaki erkek imgesindeki androjen, kadınsı, homososyal ve homoerotik unsurlar örneklerle tespit edilir. Son olarak; erkek giyiminde bir tabu olarak etek konusu üzerinde durulur ve çağdaş erkek giyimindeki toplumsal cinsiyet olgusunun günümüzde ne gibi önermeler sunduğu, gelecekte cinsiyetsiz giyim bağlamında ne gibi önermeler sunabileceği üzerinden tartışmalar gerçekleştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) 20.Y.Y.’ın ikinci yarısından itibaren Batı’da gerçekleşen özgürleşme hareketleriyle önce çıkan toplumsal gelişmeler hakkında bilgiler edinilir. 4,11 1,2,3 A
2) 1970’lerde, 1980’lerde, 1990’larda 2000’lerin başlarında erkek giyiminde öne çıkan öncü ve aykırı stiller hakkında bilgiler edinilir. 4,11 1,2,3 A
3) Metroseksüalite olgusu ile bu olgunun konuya katkısının ne olduğu kavranır. 4,11 1,2,3 A
4) Erkek giyiminde ne gibi tabular olduğu ve bunlara nasıl meydan okunduğu kavranır. 4,11 1,2,3 A
5) Çağdaş erkek giyimindeki androjen ve kadınsı görünümler tespit edilir. 4,11 1,2,3 A
6) 21.Y.Y.’da moda fotoğrafındaki erkek imgesinde öne çıkan homososyal ve homoerotik mizansenlerin ne gibi stratejik yapılanmalarda temellendiği anlaşılır. 4,11 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin amacının, kapsamının ve değerlendirme yöntemlerinin anlatımı. YOK
2 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: Karşıt Kültür; Beat’ler ve Hippie’ler, Savaş Karşıtlığı. VAR
3 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: ABD’de yurttaşlık hakları. VAR
4 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: Popüler Kültür; Gençlik Kültürü; müzik ve gençlik dergileri, çizgi romanlar. VAR
5 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: Edebiyatta ve sinemada cüret, açıksözlülük ve sansürde gevşeme. YOK
6 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: Sanattaki ve tasarımdaki eğilimler. VAR
7 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: 68 Hareketi ve Yeni Feminizm VAR
8 1950’lerin sonlarıyla 1970’lerin başları arasında Batı’da öne çıkan toplumsal gelişmeler: Eşcinsel özgürleşme hareketi. VAR
9 ARA SINAV YOK
10 1960’lardan sonra erkek giyiminde öne çıkan öncü ve aykırı stiller: 1970’ler ve 1980’ler. YOK
11 1960’lardan sonra erkek giyiminde öne çıkan öncü ve aykırı stiller: 1990’lar, Metroseksüalite ve 2000’lerin başları. YOK
12 Etek ve Erkek üzerine tespitler ve tartışmalar. VAR
13 Günümüz moda fotoğrafındaki erkek imgesi: 2000’li yıllarda editöryel çekimlerdeki moda fotoğrafında çocuksu, androjen ve kadınsı erkek imgesi. YOK
14 Günümüz moda fotoğrafındaki erkek imgesi: 2000’li yıllarda editöryel moda çekimlerindeki, reklam kampanyalarındaki ve sanatsal moda fotoğrafındaki homososyal ve homoerotik erkek imgesi. YOK
15 Giyim alışkanlıklarında toplumsal cinsiyetsizliğe dair önermeler. YOK

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim üyesinin Sanatta Yeterlik tezi, konuyla ilgili yayımladığı makaleler ve sunduğu bildiriler.

Diğer Kaynaklar Öğretim üyesinin Sanatta Yeterlik tezindeki, konuyla ilgili yayımladığı ve sunduğu bildirilerdeki tüm referanslar ile öğretim üyesinin belirlediği çevirimiçi ve basılı, güncel moda-tasarım-yaşam dergileri.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Öğretim üyesinin önereceği çevirimiçi sitelerin takibi.
Ödevler Öğretim üyesinin belirleyeceği başlıkların araştırılması.
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 3 50
Toplam  1 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam  5 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Tamamlayıcı Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.          
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x    
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.         x
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.         x
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 7 6 42
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 3 5 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,44
Dersin AKTS Kredisi     5