• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 319
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin, 5. yarıyıla kadar edinmiş olduğu kalıp bilgilerini kullanarak, alışılagelmiş giysi formlarına deneysel yaklaşımlarla yeni öneriler getirmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Kağıtla drapaj çalışması gerçekleştirmek, farklı kumaş türleriyle drapaj çalışması gerçekleştirmek, mevcut kalıpların bozulmasıyla yeni formlar yakalamaya çalışmak, işlev bozma yoluyla mevcut kalıplara yeni işlevler kazandırmak, farklı materyalleri biraraya getirerek deneysel çalışmalar gerçekleştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Drapaj çalışmasının nasıl yapıldığını bilir. 1,2,4,6,9,10 1,3 A,B,C
2) Drapaj çalışmasıyla yeni formlar oluşturmayı bilir. 1,2,4,6,9,10 1,3 A,B,C
3) Mevcut giysi kalıplarını bozarak yeni formlar elde etmeyi bilir. 1,2,4,6,9,10 1,3 A,B,C
4) Mevcut giysi kalıplarına müdahalelerde bulunarak, yeni işlevler kazandırmayı bilir. 1,2,4,6,9,10 1,3 A,B,C
5) Özgün bir tasarım dili geliştirir. 1,2,4,6,9,10 1,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Kağıtla drapaj çalışması VAR
3 Kağıtla drapaj çalışması VAR
4 Kağıtla drapaj çalışması VAR
5 Tekstil malzemeleriyle drapaj çalışması VAR
6 Tekstil malzemeleriyle drapaj çalışması VAR
7 Tekstil malzemeleriyle drapaj çalışması VAR
8 Ara Sınav YOK
9 Mevcut kalıpları bozarak işlev manipülasyonu gerçekleştirme VAR
10 Mevcut kalıpları bozarak işlev manipülasyonu gerçekleştirme VAR
11 Mevcut kalıpları bozarak işlev manipülasyonu gerçekleştirme VAR
12 Giysi kalıbına deneysel yaklaşımlarla özgün giysiler oluşturma VAR
13 Giysi kalıbına deneysel yaklaşımlarla özgün giysiler oluşturma VAR
14 Giysi kalıbına deneysel yaklaşımlarla özgün giysiler oluşturma VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 5 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 5 50
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.     x    
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.         x
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.     x    
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.         x
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         x
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.         x
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 5 60
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 4 20
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6