• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 334
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Giysilik veya ev tekstiline yönelik çok katlı (motifli) kumaş tasarımı yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Motifli kumaşlarda desen oluşturma, buna dayalı çözümlemeler, uygulama ile sonuçlanacak şablon dokuma projeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Uygulama C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dokuma tezgahı olanakları dahilinde dokunabilir motifli kumaş desen tasarımı yapar. 1,2,3,4,5,13, 1 B,C
2) Dokuma tezgahı olanakları dahilinde dokunabilir motifli dokuma kumaş tasarımı teknik çözümlemelerini yapar. 8,9,13 1,2,3 B,C
3) Tasarımını yaptığı dokuma kumaşların atölye olanaklarında üretimini yapar. 1,2,3,8,9,13,14,15 1,2,3 B
4) Çok katlı kumaş örgü yapılarını tanır. 8,9 1,2,3 B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şablon dokuma projesine kaynak teşkil edecek görsel doküman arayışı, kaynakların yorumlanması Yok
2 Seçilen kaynaklardan yola çıkılarak eskiz oluşturulması Var
3 Eskiz çalışmaları, motif seçimi, motifin dokumaya uygun şekilde düzenlenmesi Var
4 Eskiz çalışmaları, motif seçimi, motifin dokumaya uygun şekilde düzenlenmesi Var
5 Desen yerleştirme planlarının hazırlanması, eskizlerin renklendirilmesi Var
6 Eskizler arasından seçilen çalışmanın resimleme tekniklerine uygun olarak estetik tasarıya dönüştürülmesi Var
7 Estetik tasarı çalışmaları, Ara sınav Yok
8 Estetik tasarılara dayalı teknik tasarımların hazırlanması, uygulamaya geçiş çalışmaları Var
9 Gerekli malzeme, kalite ve renklerin seçilmesi Var
10 Dokuma atölyesinde çözgü hazırlığı Var
11 Atölyede dokuma çalışmaları Var
12 Atölyede dokuma çalışmaları Var
13 Atölyede dokuma çalışmaları Var
14 Atölyede dokuma çalışmaları, final dosyası hazırlığı ve düzenlemesi Var

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim üyesinin basılmamış ders notları
Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Önceki dönemlerde bu ders için yapılmış öğrenci işleri
Ödevler 12 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 12 50
Toplam 1 100
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı 13 40
Toplam 14 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan dersleri  

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.       x  
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x  
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.     x    
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.   x      
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metotlarının kavranması.         x
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         x
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metotlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.         x
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.     x    
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.         x
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 12 4 48
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü      168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.72
Dersin AKTS Kredisi     7