• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 220
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; türlü malzemeler, yöntemler ve teknikler kullanarak deneysel tekstil yüzeyi çalışmaları gerçekleştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Karışık teknik tekstil tasarımı nedir? Geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemler kullanarak, geleneksel olmayan materyallerle çalışmanın ilkeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Deneyselemeden faydalanır 1,2 1,3 A,C
2) Yeni teknikler öğrenir 7 1,3 A,C
3) Fraklı materyaller ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur 7 1,3 A,C
4) İlham alma kabiliyetini geliştirir 15 1,3 A,C
5) 3 boyutlu tekstil yüzeylerin meydana getirilişi hakkında bilgi sahibi olur 7 1,3 A,C
6) İlham aldığı fikitleri yorumlamayı öğrenir 15 1,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fikirler nasıl oluşur? YOK
2 Karışık teknik için ilhamlar VAR
3 Materyaller ve yöntemler VAR
4 Plastikle deneyleme (eritip yapıştırma) VAR
5 Ronjan baskı, kumaş üzerine boyama teknikleri ve kumaş boyama VAR
6 Yakma tekniğini deneyleme (katmanlar oluşturma) VAR
7 Ara Sınav VAR
8 Tekstil tasarımında kullanılan güncel teknikler VAR
9 Kumaş manipülasyonu (pili, büzgü, aplike ve örme) VAR
10 Geleneksel olmayan materyaller VAR
11 Kumaşı ayrıştırarak, çözerek, sökerek, bozarak yeni yüzeyler elde etme tekniği VAR
12 Makinede işleme ve çağdaş işleme teknikleri VAR
13 Çağdaş birleştirme teknikleri VAR
14 Deneysel Or Nué tekniği VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

Experimental Textiles, Kitty Thittichi, 2009

 

Textile Adventures. Mixed Media and Stitch, Isobel Hall, 2011

 

Bound and Unbound, Judith Scott, 2014

 

Slow Stitch. Mindful and Contemporary Textile Art. Claire Wellesley-Smith, 2015

 

Stitch Stories Personal Places, Spaces and traces in Textile Art cas Holmes, 2015

Diğer Kaynaklar Kumaş, proje ve numune örnekleri

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 5 proje 
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev 5 60
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 40
Yıl içinin Başarıya Oranı  5 60
Toplam  6 100

 

 

DERS KATEGORİSİ  

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.         x
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.         x
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.     x    
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.     x    
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.         x
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5      7 35
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav      
Ödev 5 7 35
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     5