• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 445
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Görsel ve sözel verileri bir arada ele alınarak moda editörlüğü alanında kullanılacak yetilerin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Kreatif editoryal çalışmalar, seçilmiş bir temaya bağlı ve güncel eğilimlere uygun olarak hazırlanır. Öğrencinin, yapısal olarak doğru ve yaratıcı bir metni en güncel görsel trendlerle harmanladığı bir içerik oluşturması sağlanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temaya uygun metin oluşturabilir. 1,2,3,4,14 1,3 A, C
2) Temaya uygun görsel içerik sağlayabilir. 1,2,3,4,14 1,3 A, C
3) Sözel ve görsel içeriği bir arada ele alabilir. 1,2,3,4,14 1,3 A, C
4) Moda eleştirisi yapabilir. 1,2,3,4,14 1,3 A, C
5) Farklı mecralar için tüm editoryal süreci organize edebilir. 1,2,3,4,14 1,3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon / dersin amacı, işlenişi, değerlendirme yöntemleri ile ilgili genel bilgiler YOK
2 Sanayi devrimi sonrası dergiciliğin moda belirleyicisi olarak değişen konumu ve moda editörlüğünün kısa tarihçesi. VAR
3
  • Moda editörlüğünün alt başlıkları: Moda editörlüğü, konu editörlüğü, güzellik editörlüğü, alışveriş/stil editörlüğü, web editörlüğü, moda yazarlığı, moda eleştirmenliği
VAR
4 Sözel ve görsel verilerin bir arada değerlendirilmesine giriş, ilk metinler ve bunların görsel verilerle ilişkilendirilmesi, araştırma yöntemleri VAR
5 Metin yazarlığında giriş-gelişme-sonuç ilişkisi, etkili bir yazı ortaya koyma teknikleri, örnekler VAR
6 Görsel içerik için altyapı oluşturma, fotoğraf çekimini planlama VAR
7 Öğrenci sunumları I VAR
8 Öğrenci sunumları II VAR
9 Ara Sınav VAR
10 İş tanımının kolaboratif bir çalışma içinde değerlendirilmesi, network oluşturma YOK
11 Farklı mecralara/ yayınlara göre içerik geliştirme süreçleri: Okuyucu kitlesini belirlemek VAR
12 Bir ürün olarak yazı ve fotoğraf: Moda editörlüğünde sosyal medya kullanımı ve kişisel tanıtım süreci VAR
13 Öğrenci sunumları III VAR
14 Öğrenci sunumları IV VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Tasarım ve modayla ilgili akademik veriler, kitaplar; moda dergileri, farklı disiplinlerden kendi alanında öne çıkan literal (makale, eleştiri yazısı, şarkı sözleri, şiirler) ve görsel (fotoğraf, kolaj, illüstrasyon) çalışmalar, internet
   
Sınavlar 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav 3 %25
Ödev 5 %25
Toplam  9 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %50
Yıliçinin Başarıya Oranı  9 %50
Toplam  10 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık /Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.       x  
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.     x    
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.         x
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 4 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5