• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 338
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir ifade biçimi olarak örtünme gereksiniminin çağlar boyunca farklı kültürlerde hangi biçemlerle şekillendiğini aktarmak, moda olgusu üzerine görsel bir hafıza oluşturmak.
Dersin İçeriği: 

Taş Devri’nden günümüze, coğrafi, iklimsel ve kültürel öğelerin şekillendirdiği giyim alışkanlıkları, dönemselleştirilerek karşılaştırılmalı olarak irdelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tarih öncesi topluluklarda, coğrafi ve iklimsel koşulların giyim alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C
2) İ.Ö. 8.-9. Y.Y.’lardan milada kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürünün nasıl şekillendiğini bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C
3) İ.S. 10. Y.Y.’a kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürünün nasıl şekillendiğini bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C
4) İ.S. 10. Y.Y.’dan 15. Y.Y.’a kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürünün nasıl şekillendiğini bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C
5) İ.S. 15. Y.Y.’dan 18. Y.Y.’a kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürünün nasıl şekillendiğini bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C
6) İ.S. 18. Y.Y.’dan günümüze kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürünün nasıl şekillendiğini bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C
7) Moda olgusunun ne olduğunu, nelerden etkilendiğini, nasıl bir politik yapılanma içerisinde vuku bulduğunu bilir. 1,2,4,11 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Tarih öncesi topluluklarda giyim alışkanlıkları VAR
3 Tarih öncesi topluluklarda giyim alışkanlıkları VAR
4 İ.Ö. 8.-9. Y.Y.’larla milada kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
5 İ.S. 10. Y.Y.’a kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
6 İ.S. 10. Y.Y.’dan 15. Y.Y.’a kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
7 İ.S. 15. Y.Y.’dan 18. Y.Y.’a kadar olan dönemde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
8 Ara Sınav YOK
9 İ.S. 18. Y.Y.’da Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
10 İ.S. 19. Y.Y.’da Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
11 İ.S. 20. Y.Y.’da Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
12 İ.S. 20. Y.Y.’da Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
13 İ.S. 20. Y.Y.’da Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR
14 İ.S. 20. Y.Y.’da Dünya’nın çeşitli bölgelerinde (Anadolu, Avrupa, Asya, Afrika, Amerikalar, Avustralasya...) giyim kültürü. VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim elemanının kendi ders notları

Diğer Kaynaklar Konu ile ilgili tüm yayınlar.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 12 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 4 kısa sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 4 25
Ödev 12 25
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi. x        
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.   x      
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.         x
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.         x
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 5 60
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 4 2 8
Ödev 12 5 60
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     164
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,56
Dersin AKTS Kredisi     7