• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Malzemeden yola çıkarak yeni yüzey dokuları araştırmak ve geliştirilen yüzeyleri kullanarak özgün giysi formları elde etmek.
Dersin İçeriği: 

Belirlenen malzemelerle birim biçimler oluşturulur. Oluşturulan birim biçimlerin birbirlerine eklenerek çoğaltılmasıyla yeni yüzeyler elde edilir. Elde edilen bu yüzeylerden giyilebilir veya sanatsal giysiler tasarlanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Belirli bir ilham kaynağına analitik yaklaşarak özgün birim biçimler yaratmayı bilir. 1,2,3,4,6,9,10 1,2,3 A,B,C
2) Yarattığı özgün birim biçimleri bir araya getirerek yeni yüzeyler elde etmeyi bilir. 1,2,3,4,6,9,10 1,2,3 A,B,C
3) Elde ettiği yeni yüzeyleri kullanarak özgün yaratılar meydana getirmeyi bilir. 1,2,3,4,6,9,10 1,2,3 A,B,C
4) Özgün bir giysi koleksiyonu meydana getirmenin altyapısını edinmiş olur. 1,2,3,4,6,9,10 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Konsept, ilham kaynağı ve materyal araştırması VAR
3 Konsept, ilham kaynağı ve materyal araştırması VAR
4 Birim biçim arayışları VAR
5 Birim biçim arayışları VAR
6 Elde edilen birim biçimlerden yüzey oluşturma VAR
7 Elde edilen birim biçimlerden yüzey oluşturma VAR
8 Ara Sınav YOK
9 Koleksiyonun genel çerçevesine karar verme VAR
10 Elde  edilen yüzeylerden giysiler meydana getirme VAR
11 Elde  edilen yüzeylerden giysiler meydana getirme VAR
12 Elde  edilen yüzeylerden giysiler meydana getirme VAR
13 Koleksiyon  sunum çalışmaları VAR
14 Koleksiyon sunum çalışmaları VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 5 ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 5 50
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.       x  
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.         x
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.     x    
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.       x  
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         x
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.         x
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 5 60
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 4 20
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6