• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 423
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Moda endüstrisinde, iş yaşamında pazarlama faaliyetlerinin daha kolay algılanmasını sağlamak, pazarlama planı yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Pazarlamanın anlamı ve görevlerini anlatmak, pazarlama fırsatı, değer yaratmak, müşteri davranışı, marka oluşturma gibi konuları incelemek, pazarlama yönetim sürecini anlatmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  Pazarlamanın anlamını kavrar 3,7,11,14,15 1-2-3 A-C
2)  Pazarlama fırsatı, değer yaratmak, müşteri davranışı gibi günümüz pazarlama kavramlarını bilir 3,7,11,14,15 1-2-3 A-C
3)  Marka kavramını bilir 3,7,11,14,15 1-2-3 A-C
4)  Marka yaratma sürecini bilir 3,7,11,14,15 1-2-3 A-C
5)  Pazarlama yönetim sürecini bilir 3,7,11,14,15 1-2-3 A-C
6)  Stratejik pazarlama yönetimini bilir 3,7,11,14,15 1-2-3 A.C
7)  Taktik pazarlama yönetim sürecini bilir 3,7,11,14,15 1-2-3 A-C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Pazarlama Kavramı Var
3 Pazarlama Fırsatı Var
4 Değer Yaratmak Var
5 Müşteri Davranışı Var
6 Müşteriyi Ve Pazarı Kesimlere Ayırmak Var
7 Marka Değeri Var
8 Marka Yaratma Süreci Var
9 Ara Sınav Ve Ödev Değerlendirme Var
10 Pazarlama Yönetim Süreci, Stratejik Planlama Var
11 Pazarlama Araştırmaları, Konumlama Var
12 Taktik Pazarlama, Ürün, Yer Var
13 Fiyatlama Var
14 Promosyon, Satış Var

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Kotler On Marketing Ve Piyasada Bulunan Çeşitli Pazarlama Kitapları.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 6 Ödev
Sınavlar 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı.

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sıra Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 % 70
Kısa Sınav - -
Ödev 6 % 30
Toplam 7 % 100
Finalin Başarıya Oranı 1 % 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı 7 % 50
Toplam 8 % 100

 

 

Ders Kategorisi  

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, Algılama Ve İfade Edebilme Becerisi.          
2 Farklı Görme Yöntemleri Ve Algılama Becerileri Geliştirilmesi.          
3 Disiplinler Arası Düşünebilme Ve Bağlantı Kurabilme Becerisi.   X      
4 Görsel Ve Tarihsel Ağırlıklı Bir Bakış Ve Değerlendirme Perspektifi Kazanımı.          
5 Tekstil Tasarımı İlkelerinin Anlaşılması, Sanatsal Ve Sosyal Gelişmelerin Tasarım Prensipleri Bağlamında İrdelenmesi.          
6 İnsan Bedeninin Ergonomi Ve Malzemeyle İlişkilendirilmesiyle Giysi Kalıbı Bilgisi Kazanımı.          
7 Çağın Gerektirdiği Teknolojik İlerlemeleri Bir Tasarım Aracı Olarak Kullanabilme Becerisi.     X    
8 Dokuma Strüktürünün Oluşturulma Metodlarının Kavranması.          
9 Bir Yöntem Kullanarak Özgün Tasarım Ürünleri Oluşturma Deneyimleri Kazanımı.          
10 İnsan Bedeninin Ergonomi Ve Malzemeyle İlişkilendirilmesiyle Edinilen Giysi Kalıbı Bilgisinin Alet Kullanımıyla Uygulanabilmesi.          
11 Tasarım Felsefesini Destekleyici Sosyolojik Ve Tarihi Alt Yapı Kazanımı.   X      
12 Çizim Metodlarıyla Tekstil Yüzeylerini İfade Etme Becerisi, İnsan Bedenini Tanıyarak Kişisel İfade Tarzlarının Oluşturulması.          
13 Endüstriyel Tekstil Deseninde Plan Alt Yapıları Ve Uygulama Yöntemleri Kazanımı.          
14 Eser Veya Ürünün Tasarım Ve Değerlendirme Bilgilerinin Kazanımı.     X    
15 Özgün Yaratıların Projelendirilerek Uygulamalı, Görsel Ve Sözel Sunum Bilgilerinin Kazanımı.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir: 16x Toplam Ders Saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön Çalışma, Pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 6 8 48
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (S)     4,92