• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 243
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Örme kumaşların yapılarını, türlerini ve üretim tekniklerini aktarmak. Bir kumaş oluşturma tekniği olarak örgüyü benimsetip kullanmaya teşvik etmek.
Dersin İçeriği: 

Örmeciliğin esasları, örmenin ayrıldığı gruplar; atkılı örme ve çözgülü örme. İlmek nedir? Atkılı örmede kullanılan makineler ve aletler. Atkılı örme teknolojisinde desenlendirme teknikleri. Çözgülü örme sisteminde temel yüzey oluşumları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Örmeciliğin esaslarını, türlerini ve üretim tekniklerini bilir. 2,3,7 1 A,B,C
2) Atkılı örmede yüzey oluşturma yöntemlerini bilir. 2,3,7 1 A,B,C
3) Çözgülü örmede yüzey oluşturma yöntemlerini bilir. 2,3,7 1 A,B,C
4) Örmecilik endüstrisinde kullanılan jargona hakim olur. 2,3,7 1 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Örme ne demektir? Esasları nelerdir? Türleri nelerdir? Hangi gruplarda ele alınır? VAR
3 Atkılı örmenin esasları ve temel hareket sistemleri. VAR
4 İlmek, askı, atlama, atklı örme makinalarında kullanılan iğneler VAR
5 Atkılı örmede desenlendirme teknikleri: jakarlı desenler, ilmek, askı ve atlama hareketleriyle elde edilen desenler, ilmek transferiyle yapısal desenlerin elde edilmesi, VAR
6 Atkılı örmede desenlendirme teknikleri:linsli desenlendirme tekniği, yürütme, saç desen ve ajurlu desen tekniği, kumaş eninin artırılması veya eksiltilmesiyle elde edilen yüzeyler. VAR
7 Atkılı örme makinaları ve makina parçaları: Cağlık, iplik kontrol tertibatları, bıçak, germe ve süzme, iplik rezerv, iplik kopuş kontrol, mekikler, iğne plakaları, çelikler, kilit tertibatı, iğneler, platinler, kumaş çekim tertibatı, kumaş sarım tertibatı. VAR
8 Ara Sınav YOK
9 Çözgülü örmenin esasları ve temel hareket sistemleri. VAR
10 Çözgülü örme sisteminde yüzey oluşturma VAR
11 Raşel çözgülü örme kumaşlar ve özellikleri VAR
12 Trikot çözgülü örme kumaşlar ve özellikleri VAR
13 İşletme ziyareti: Atkılı örme tekniği VAR
14 İşletme ziyareti: Çözgülü örme tekniği VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim elemanının basılmamış ders notları
 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 5 Ödev
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Ödev 5 50
Toplam  6 100
Finalin Başarıya Oranı  1 70
Yıl içinin Başarıya Oranı  6 30
Toplam  7 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x    
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.          
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.       x  
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - -  
Ödev 5 4 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5