• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 255
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciyi gelişi güzel oluşumlardan kurtarmak. Öğrencinin, yaratıcılığını somut görsel öğelerle ifade edebilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Özgün güzeli yaratmanın yöntemleri araştırılır. İnsan bedeni ve form arasındaki ilişki irdelenir. Zıtlık, uyum, işlevsellik, egemenlik ve denge ilkeleri üzerinde durulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Tartışma C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Şekil psikolojisini bilir. Soyut düşünceyi somut giysiye dönüştürmeyi bilir. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C
2) Biçim ve insan bedeni ilişkilerini kavramış olur. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C
3 Estetik değerler ve biçim ilişkisini (ritim ve hareket), üslup ve moda ilişkisini kavramış olur. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C
4) Zıtlık, doku, renk, çizgi, yön, şekil, ölçü, aralık, hareket (devinim), ışık-gölge ve form’u (biçimde ölçü durumunu) görmeyi ve algılamayı bilir. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C
5) Nitelik ve fonksiyon uygunluğu, form ve fonksiyon uygunluğu, nicelik ve fonksiyon uygunluğu, moda, üslup ve fonksiyon uygunluğunu görür, algılar ve uygular. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C
6) Biçim egemenliğini görür, algılar ve uygular. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C
7) Görsel dengeyi oluşturan öğeleri;  ağırlık,  yön, yukarı-aşağı, sağ-sol olarak tüm yönleriyle açıklar ve uygular. 1,2,3,4,5,9,11,15 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. YOK
2 Şekil psikolojisi  (Soyut düşünceyi somut giysiye çevirme) VAR
3 Biçim ve insan bedeni ilişkileri VAR
4 Estetik değerler ve biçim ilişkisi (ritim ve hareket), üslup, moda VAR
5 Giyim Tasarımı İlkeleri: Zıtlık; Doku, Renk, Çizgi, Yön, Şekil, Ölçü, Aralık, Hareket (Devinim), Işık-Gölge, Form (biçimde ölçü durumu)

Uyum İlkeleri:  (nitelik ve fonksiyon uygunluğu), Form ve Fonksiyon uygunluğu, Nicelik ve Fonksiyon uygunluğu, Moda, Üslup ve Fonksiyon uygunluğu        

VAR
6 Egemenlik İlkesi : Renk egemenliği VAR
7 Egemenlik İlkesi : Biçim egemenliği VAR
8 Ara Sınav YOK
9 Egemenlik İlkesi : İşlev egemenliği VAR
10 Denge: Görsel denge; görsel dengeyi oluşturan öğeler;  Ağırlık,  Yön, Yukarı-Aşağı, Sağ-sol VAR
11 Denge: Simetri, Asimetri VAR
12 Birlik İlkesi:  Üslup birliğinin incelenmesi VAR
13 Birlik İlkesi: Şekil  birliğinin incelenmesi VAR
14 Birlik İlkesi: Ayırıcı niteliklerin incelenmesi VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Kitaplar(Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi), Eğitmenin Notları, Moda ve tekstil dergileri, İnternet(Görsel dökümanlar), Sergiler, Müzeler ve katalogları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 2 Ödev
Sınavlar 1 Arasınav, 1 final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Kısa sınavlar - -
Ödevler 2 50
Ara Sınav 1 50
Toplam 3 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 3 50
Toplam 4 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.         X
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     X    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi. X        
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.   X      
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.       X  
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metotlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         X
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı. x        
12 Çizim metotlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı. x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 5 60
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav      
Ödev 2 5 10
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5