• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 478
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin markalaşma ve piyasa konumlandırılmaları konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Örneklenen üretim aşamaları ve markalaşma süreçlerini takiben, ürünün imalatı ve sunumu gerçekleştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Marka ve kurumsal kimlik olgusunu bilir. 1,2 1,2,3 A,C
2) Doğru pazar ve doğru ürün arasındaki ilişkiyi bilir. 1,2 1,2,3 A,C
3) Seri ve standart  üretim ile özel üretim arasındaki ilişkiyi bilir. 14,15 1,2,3 A,C
4) Sektörel tanımlamaları bilir. 3 1,2,3 A,C
5) Seri üretim tekniklerini tanır ve gösterir. 1 1,2,3 A,C
6) Ürünlerin piyasa konumlandırmalarını ve maliyet hesaplama aşamalarını bilir. 3,15 1,2,3 A,C
7) Atölye ve mağaza ilişkisini analiz eder ve tanır. 1,2,15 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencinin eğitim sonrası sektöründeki hedefinin saptanması. YOK
2 Marka tanımlaması, yerel ve global marka analizi. VAR
3 Hedef profil tayini, sosyo-kültürel ve ekonomik yapının markalaşmaktaki önemi. VAR
4 Reklam ve tanıtımın markaya hangi aşamada nasıl verileceği konusunun anlatımı. VAR
5 Pazarlama stratejileri ve rakip firmalara göre yeni stratejilerin nasıl uygulanacağının ve rekabet ortamının önemi. VAR
6 Ürünlerin dağıtım kanallarının ne şekilde belirleneceğinin bilgisi. VAR
7 Ara Sınav VAR
8 Final sunumu için proje dosyasının içeriğinin anlatımı  profesyonel dosya sunumunun mantığı. VAR
9 Üretim planlaması. VAR
10 Üretim sürecinin işleyiş düzeninin önemi ve markaya yönelik üretimin olmazsa olmazları. VAR
11 Ürünlerin hangi koşullarda ne şekilde fiyatlandırılması gerektiğinin anlatımı. Örneklemeler, dünya markaları, yerel markalar ve isimsizler ve işleyiş mantıkları. VAR
12 Ürünlerin satış aşamasında nasıl sunulacağı “Mağazacılık ve Tanzim, Teşhir.” VAR
13 Proje dosya hazırlığı ve üretimlerin devamı. VAR
14 Proje dosya hazırlığı ve üretimlerin devamı. VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğretim elemanının basılmamış ders notları
 
Diğer Kaynaklar Markalaşma Teknikleri (Remzi Kitapevi Yayınları)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 1 ödev.
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Kısa Sınav    
Ödev 1 %60
Toplam  2 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı  2 %40
Toplam  3 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Tamamlayıcı ders.

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.     x    
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.   x      
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     X    
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.   X      
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.       X  
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,8
Dersin AKTS Kredisi     4