• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gerek tekstil tasarımının gerekse de giysi ve aksesuar tasarımının öncül öğesi olan renk bilgisini edindirmek.
Dersin İçeriği: 

Tekstil endüstrisinde, her renk tonunun ayrı bir renk olarak algılanması gerektiği aktarılır. Ana renkler dışındaki renklerin (ara renklerin) hangi renklerin bileşiminden meydana geldiği analiz edilir. Analiz gerçekleştirilirken ara rengi oluşturan renklerin sayısı ve hangi miktarlarda birleştirilmeleri gerektiği araştırılıp tespit edilir. Analiz, araştırma ve tespitler; mevcut kumaş örneklerinde kullanılmış olan desenler temel alınarak guaj boyayla gerçekleştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Çizim/Boyama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Çizim C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ara renkleri tanır ve bileşenlerini tespit eder. 1,2,4,5 1,4 A,B,C
2) Analizini yaptığı are rengin hangi renklerin hangi miktarlardaki bileşiminden meydana geldiğini tespit eder. 1,2,4,5 1,4 A,B,C
3) Analiz ettiği rengin ışık değerine göre tam olarak zıt olan rengini tespit eder. 1,2,4,5 1,4 A,B,C
4) Yakın ve tamamlayıcı renkleri tespit eder. 1,2,4,5 1,4 A,B,C
5) Guaj boya tekniğini bilir. 1,2,4,5 1,4 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; dersin amacının, içeriğinin ve çıktılarının anlatılması. Değerlendirme yöntemlerinin aktarılması. Derste kullanılacak olan malzemelerin bildirilmesi. Yok
2 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri orijinal renkleriyle guaj boya kullanılarak kağıda kopya edilir. Var
3 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri orijinal renkleriyle guaj boya kullanılarak kağıda kopya edilir. Var
4 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri orijinal renkleriyle guaj boya kullanılarak kağıda kopya edilir. Var
5 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri zıt renklerle guaj boya kullanılarak kağıda boyanır. Var
6 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri zıt renklerle guaj boya kullanılarak kağıda boyanır. Var
7 Ara Sınav Var
8 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri yakın renklerle guaj boya kullanılarak kağıda boyanır. Var
9 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri yakın renklerle guaj boya kullanılarak kağıda boyanır. Var
10 Tok kumaşa baskı yoluyla uygulanmış, en az 5 renk içeren, fonda siyah veya beyazın yer almadığı, lap renk alanlarından oluşan, fonun az göründüğü desenlerden meydana gelmiş kumaş numuneleri tamamlayıcı renklerle guaj boya kullanılarak kağıda boyanır. Var
11 Ara Sınav Var
12 Bu haftaya kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda yer alan kumaşlardaki renklerin mantığını kavrayarak ve desene bağlı kalarak, özgün renk yorumlamaları gerçekleştirir. Var
13 Bu haftaya kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda yer alan kumaşlardaki renklerin mantığını kavrayarak, desene bağlı kalmadan, özgün renklerle özgün desenler oluşturur. Var
14 Bu haftaya kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarda yer alan kumaşlardaki renklerin mantığını kavrayarak, desene bağlı kalmadan, özgün renklerle özgün desenler oluşturur. Var

 

Kaynaklar

Ders Notu -
Diğer Kaynaklar  -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalar
Ödevler 5 Ödev
Sınavlar 2 Ara sınav, 1 Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Kısa Sınav - -
Ödev 5 50
Toplam 7 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı 7 50
Toplam 8 100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.         x
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.     x    
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.          
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı. x        
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi. x        
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.          
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.          
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.          
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.          
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.          
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.          
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.          
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.          
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 4 52
Ara Sınav 2 4 8
Kısa Sınav - - -
Ödev 5 5 25
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     153
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,12
Dersin AKTS Kredisi     6