• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PLA 214
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Resim sanatında kompozisyon kuramlarının farklı bağlamlarda analiz edilerek deneyimlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Sanat tarihsel örnekler üzerinden çözümlemeler yapılarak, iç mekan, manzara (peyzaj) ve çok figürlü tematik temel resim sanatı türlerinde kompozisyon analizleri ve uygulamaları yapılır. Resmin temel problemleri tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 5: Sunum 7: Grup Çalışması 8: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödev, C: Uygulama, D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,7,8 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1
 • Tanışma, ders içeriği, amacı ve akışı hakkında bilgi verilmesi. 
 • Malzeme bilgisi ve atölye düzeninin oluşturulması. 
 • Dönemin planlanması.
 
2
 • Kompozisyon nedir? Resim sanatında kompozisyon ne anlama gelmektedir?
 • Kompozisyon ögeleri nelerdir?
 • Kompozisyonun soyut ögeleri nelerdir?
 • Resim sanatında bir tür olarak iç mekan ne anlam ifade etmektedir? Sanat tarihsel referanslarla örneklendirilmesi.
 • İç mekanı resmini diğer türlerden ayıran kompozisyon ögeleri nelerdir? 
 
3
 • Öğrencilerce seçilmiş iç mekan imajlarının incelenmesi ve ön uygulamalara geçilmesi.
 • Siyah beyaz ya da valörcü denemeler, armoni denemeleri.
 
4
 • İç mekan deneme uygulamaları içerisinden seçilen bir örnek kısa kenarı 35 cm den küçük olmayan yüzeye uygulanır.
 
5
 • İç mekan deneme uygulamaları içerisinden seçilen bir örnek kısa kenarı 35 cm den küçük olmayan yüzeye uygulanır.
 
6
 • Resim sanatında bir tür olarak manzara (peyzaj) ne anlama gelmektedir? Sanat tarihsel referanslarla örneklendirilmesi.
 • Manzara (peyzaj) resmini diğer türlerden ayıran kompozisyon ögeleri nelerdir?
 • Öğrencilerce seçilmiş manzara (peyzaj) imajlarının incelenmesi ve ön uygulamalara geçilmesi.
 
7
 • Kompozisyon şemalarının belirlenmesi,
 • Siyah beyaz leke dağılımının kompozisyonu,
 • Armoni denemeleri ve renk uygulamaları,
 
8
 • Manzara (peyzaj) deneme uygulamaları içerisinden seçilen bir örnek kısa kenarı 35 cm den küçük olmayan yüzeye uygulanır.
 
9 VİZE: 
 • Ders içerisinde yapılan çalışmaların görsellerinden oluşan dosya
 • Sanat tarihinden seçilmiş iç mekan ve manzara türünde yapılmış birer eserin,
  • Kompozisyon şeması
  • Leke dağılımı ve armonisi
  • Dönemi 
  • Sanatçısı 

hakkında İngilizce ve Türkçe olarak  hazırlanmış dosya sunulur, sunum kriterleri belirlenmiş ve tüm öğrencilere daha öncesinden temin edilmiş sınav değerlendirme formu üzerinde her öğrenci ve dersin öğretim üyesince teker teker değerlendirilir. 

 
10
 • Resim sanatında bir tür olarak figür kavramı  ne anlama gelmektedir? Figür ve mekan ilişkisinin sanat tarihsel referanslarla örneklendirilmesi.
 • Figür resmini diğer türlerden ayıran kompozisyon ögeleri nelerdir? Resimde ambians ne anlama gelmektedir? Figür resminde sahne yaratmak ne demektir? 
 • Resim-fotoğraf ilişkisi nasıl açıklanır?
 • Öğrencilerce seçilmiş figürlü kompozisyon imajlarının incelenmesi ve ön uygulamalara geçilmesi.
 
11
 • Kompozisyon şemasının belirlenmesi, 
 • Siyah beyaz leke dağılımının kompozisyonu,
 • Armoni denemeleri ve renk uygulamaları,
 
12
 • Armoni uygulamalarına devam edilir.
 
13
 • Kısa kenarı 35 cm. den küçük olmayan yüzeye seçilen bir kompozisyonun uyarlanması.
 
14
 • Kısa kenarı 35 cm. den küçük olmayan yüzeye seçilen bir kompozisyonun uyarlanması.
 
15

 

FİNAL SINAVI:
 • Ders içerisinde yapılan çalışmaların görsellerinden oluşan dosya,
 • Sanat tarihinden seçilmiş figür resminin,
  • Kompozisyon şeması
  • Leke dağılımı ve armonisi
  • Dönemi 
  • Sanatçısı 

hakkında İngilizce ve Türkçe olarak  hazırlanmış dosya sunulur. Sunum kriterleri belirlenmiş ve tüm öğrencilere daha öncesinden temin edilmiş sınav değerlendirme formu üzerinde her öğrenci ve dersin öğretim üyesince teker teker değerlendirilir. 

 
16    

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi. X          
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.   X        
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi. X          
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.         X  
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X  
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 7 70
Ara Sınav 2 6 12
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 8 6 48
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     232
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,28
Dersin AKTS Kredisi     9
2