• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PLA 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Doğaya ve kültüre dair olanı; bilimsel bilgi, kişisel disiplin ve yaratıcılık içeren uygulamalarla pekiştirerek, kişisel donanımı geliştirmek için zemin hazırlamak ve perspektifler sunmak. Olaylar ve olgular bütünü olan sanatsal görüşün ve duyuşun farkındalığı için kapı açmak. Hızlı düşünme, eyleme geçme, sonuç alma vb. değişkenleri işletirken, malzeme bilgisi, teknik, beceri vb. donanımların gelişmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Doğada renk-ışık etkisini ve değişim süreçlerini, kompozisyon ilişkilerini, konstrüksiyon ve yapı kavramını mekanik işleyişi, kalıp, tekrar vb. yöntemlerle mekan, uzam, zaman, ışık, malzeme üzerinden; sabır, ısrar, tesadüf, hata, tartışma vb. içeren atölye uygulamaları, tamamlayıcı ödev çalışmaları ve yaratıcı defter kullanımı (Kes-yapıştır uygulamaları, anlık desenleri vb. içeren, malzeme numuneleri, adres, telefon, kroki vb. gündelik kullanımın da bir belge, kayıt, günlük, keşif alanı, çalışma alanı, özel alan olarak, işlediği) ile deneyimleyerek sürdürülebilir bir hale getirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 3: Özel Destek/Yapısal Örnek 7: Grup Çalışması 8: Ödev 10: İnceleme/Ankent Çalışması 13: Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/Projeleri 14: Sergi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ödev C: Uygulama D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1
 • Dersin içeriği, yöntem, beklentiler hakkında konuşmalar.
 • Genel tanımlar.
 • Gerekli malzemeler listesi.
 
2
 • Renk valörü.(Guaj boya uygulama)
 • Renk tonları.(Guaj boya uygulama)
 • Ödev; A4 kağıda renkli malzeme ile kes yapıştır.(Valör, ton)
 
3
 • Renk valörü.(Guaj boya uygulama)
 • Renk tonları.(Guaj boya uygulama)
 • Ödev; yaşamdan ton ve valör zenginliği içeren fotoğraflar.
 
4
 • Renk çemberi.(Guaj boya uygulama)
 • Ödev; çalışma tamamlanacak.
 • Defter değerlendirme.
 
5
 • Sıcak-soğuk ve kontrastlık ilişkileri. (Guaj boya uygulamalar)
 • Ödev; A4 kağıtlara kontrastlık, sıcak-soğuk uygulamaları.
 
6
 • Sıcak-soğuk ve kontrastlık ilişkileri. (Guaj boya uygulamalar)
 • Ödev; A4 kağıtlara kontrastlık, sıcak-soğuk uygulamaları.
 
7
 • Renk - Kompozisyon - Armoniler.
 • Ödev; kompozisyonda renk armonileri. (A4 kağıtlara kes-yapıştır)
 
8
 • Natürmortlar üzerinden armonik uygulamalar.(Guaj boya uygulama)
 • Ödev; kes yapıştır, natürmort soyutlamaları (renk armonisi)
 • Defter değerlendirme.
 
9
 • Figürlü mekan görselleri üzerinden armonik uygulamalar.(Guaj boya uygulama)
 • Ödev; kes yapıştır, mekan soyutlamaları (renk armonisi)
 
10
 • Renk çalışmaları (serbest kompozisyon)
 • Ödev; yaşamdan, armoniye dair fotoğraflar.
 
11
 • Renk çalışmaları (serbest kompozisyon)
 • Ödev; yaşamdan, armoniye dair fotoğraflar.
 
12
 • Patern, tekrar, hareket vb. içeren üç boyutlu çalışmalar. (Kes-yapıştır-çak-zımbala-kıvır-bağla)
 • Defter değerlendirme.
 
13
 • “Yapı” (birim-modül-sistem)- Eskiz çalışmaları
 • Ödev; Malzeme arayışı 
 
14
 • “Yapı” (birim-modül-sistem)- Malzemeli uygulamalar
 • Ödev; doğadan yapısal zenginlik içeren fotoğraflar.
 
15
 • “Yapı” (birim-modül-sistem) - Malzemeli uygulamalar
 • Ödev; doğadan yapısal zenginlik içeren fotoğraflar.
 
16
 • Final Sınavı (Dosya Değerlendirme)
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
  SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Ara sınava kadar yapılan çalışmalar değerlendirilir) 1 50
Değerlendirme Kriterleri
 • Çalışmaların eksiksiz olması.
 • Çalışmaların zamanında teslim edilmesi.
 • Devamlılık.
 • Öğrencinin atölye içi performansı (yoğunlaşma, konsantrasyon, aidiyet, kişisel gelişim, farklılık, yaratıcılık, ısrar, sabır, inisiyatif almak, kişisel disiplin geliştirebilmek vb.)
 • Çalışma sürecinde amaçlanan; doğanın Plastik Sanatlar formasyonu çerçevesinde algılanması ve teknik becerinin gelişmesi adına beklenen standarta uygunluk.
   
Final (Ara sınavdan, finale kadar olan çalışmalar değerlendirilir) 1 50
Değerlendirme Kriterleri
 • Çalışmaların eksiksiz olması.
 • Çalışmaların zamanında teslim edilmesi.
 • Devamlılık.
 • Öğrencinin atölye içi performansı (yoğunlaşma, konsantrasyon, aidiyet, kişisel gelişim, farklılık, yaratıcılık, duyarlılık vb.).
 • Çalışma süreci için hedeflenmiş olan; doğanın Plastik Sanatlar formasyonu çerçevesinde algılanması ve teknik becerinin gelişmesi adına beklenen standarta uygunluk.
 • Tüm dönem boyunca yapılan çalışmaların öğrenci tercihine bağlı olarak tekrar yapılması (bir gelişim ve istenç göstergesi olarak).
   
     
     
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
Katkı Düzeyi  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi. 1 2 3 4 5  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.         X  
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.   X        
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.   X     X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.         X  
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.     X      
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X  
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.   X        
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.   X        
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 6 60
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Ödev 6 6 36
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     194
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,76
Dersin AKTS Kredisi     8

 

1