• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, Antik dönemden 19. Yüzyıla kadar sanat felsefesi ve estetiğin yazılı örneklerini inceleyerek bir giriş sağlamak ve sanat felsefesinin geçmişi ve bugünü arasında bir bağ kurmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler sanat felsefesi ve estetik disiplini ile tanışacaklardır. Estetiğin temel konuları ve belli başlı felsefeciler tartışılacaktır. Dönem sonunda öğrenciler sanatın gelişmesini kavramsal açıdan tartışabilecekler, sanat üsluplarının ve snat yapıtlarının temelinde yatanları tartışma ve değerlendirme becerisine sahip olacaklar, sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Estetik disiplinin kapsadığı alanı ve  sanat felsefesi kavramını öğrenir.         1,2,4,9 1, 2,  3 A
2) İncelenen dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir. 1,4,9,11 1,2, 3 A
3) Antik Çağ, Hıristiyan Orta Çağ ve İslam sanatının temel üslupsal özelliklerini öğrenir, dönemlerin beğeni yargılarıyla üsluplar arasındaki ilişkiyi kurabilir. 1,4, 9 1,2, 3 A
4) Felsefi düşünme yöntemini hayatının başka alanlarında da uygulayabilmesi beklenir. 9, 11 1,2,3 A
5) Sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 1, 9 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin yöntem ve içeriğine giriş

 

 
2 Klasik dönem- Platon ve Aristotales (M.Ö. 450)  
3 Ortaçağ (400-1500) ve Rönesans (15. Ve 16. YY) düşünce tarihi  
4 Estetik, Aydınlanma ve Tarihselcilik- Baumgarten, Kant Herder (18.YY)  
5 Romantisizm, Shiller, Hegel (18.YY)  
6 Erken dönem Modernite, Nietzche (19.YY)  
7 Modern Avangard’ların düşünce ve estetiği (1900-1945)  
8 Ara sınav  
9 Komünizim, Faşizm, Lenin ve Hitler(1900-1945)  
10 Savaş sonrası dönemde sanat, kavramsal sanat, feminizm, kurumsal kritik  
11 Postmodernizm ve Güncel Sanat, Danto (1980-1990)  
12 Güncel Sanat (2000 sonrası)  
13 Güncel Sanat (2000 sonrası)  
14 Sonuç  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
  1. A History of Western Thought (Skirbekk & Gilje, Routledge, 2001)
  2. Art in Theory II (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2003)
  3. Art in Theory 1648 - 1815 (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2000)
  4. Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011)
  5. Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012)
  6. Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014)      
  7. Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)

 

 

 
- Platon, Devlet, İstanbul, 2006

- Platon, Şölen (Symposion), İstanbul, 2007

- Townsend, D., Estetiğe Giriş, Ankara, 2002.

- Williams, R.., Art Theory, 2004

 

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
 
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 15 15
 
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2