• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 257
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, genelde herhangi bir toplantı veya organizasyonun (event), özelde de sanat organizasyonlarının sanat yönetimi açısından önemini anlatarak böyle bir toplantının nasıl planlandığını, nasıl düzenlendiğini, izleyiciye nasıl ulaştığını, basınla nasıl paylaşıldığını öğretmek ve sanat organizasyonlarının sanatçı/izleyici/sanat yönetmeni üçlüsü açısından neler ifade ettiğini irdelemektir.
Dersin İçeriği: 

Etkinlik planının gerçekleştirilmesi, organizatörler ve çalışanlarla iş birliği ve uyum içinde çalışılması, etkinliğin sonlanana kadar geçirdiği tüm planlaması yönetimsel açıdan derste aktarılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etkinlik yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme 9, 10 1,2,7 A,B
Bütçe oluşturma 9, 10 1,2,6,7,9 A,B
Etkinlik yönetim sürecini değerlendirebilme 9, 10 1,2,7 A,B
Örnek bir etkinlik oluşturabilme 9, 10 1,2,6,7 A,B
Türkiye ve Dünya’daki başarılı etkinlikleri değerlendirebilme 9, 10 1,2,6,7,9 A,B

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 İletişim nedir? Pazarlama kavramı içindeki yeri. İletişimin türleri. Temel iletişim fonksiyonları. Farklı iletişim araçları. Bir ilrtişim aracı olarak toplantı ve organizasyonlar.  
3 Sanatın tanımı; güzel sanatlar, el sanatları, geleneksel sanatlar farkı. Bir iletişim aracı olarak sanat. Sanat eserlerinin gerekli kitleye ulaşması için gereken iletişim türleri.  
4 Sanat ve pazarlama ilişkisi. Sanatın “tüketici kitlesi”.  Sanat eseri veya sanatçı için farkındalık yaratmak adına yapılabilecekler. Sanatın tanıtımı.  
5 Event” nedir? Herhangi bir toplantıdan farkı nedir? Temel özellikler ve amaçlar. Sanat “event”i nedir? Sanat eventi düzenlemenin olası amaçları.  
6 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Pazar analizi  ve planlama  
7 Ara sınav   
8 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Strateji ve program  
9 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Katılımcı ve izleyiciler  
10 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Bütçe ve fonlama  
11 Bir sanat organizasyonunu planlamak, gerçekleştirmek ve yönetmek - Basın ve üçüncü kişi ilşkileri  
12 Sanat organizasyonlarının değerlendirmesi ve takibi  
13 Vaka incelemeleri  
14 Final Sunumları  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Babacan, E. ve Göztaş, A. (2011). Etkinlik Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Bowdin, G., McDonnell, I., Allen, J. ve O\'Toole, W. (2001). 

Events Management, Australia: 

John Wiley&Sons;.Shone, A. ve Parry, B. (2004) Successful Event Management, Second Edition, Cengage: Learning Business Press.

Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 30
Katılım   20
Final Sunumu 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.       x    
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         X  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x    
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.         x  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       X    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         x  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X  
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final Sunumu 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri