• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 210
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Üretilen sanat eserleri ve kültürel projelerin hukuki haklarının içeriği ve mülkiyeti derste tartışılır. Sanat ve kültür ortamında eserlerin biricikliği karşısında hukuki süreçleri içinde hakları, aidiyetleri, alım – satım, el değiştirme gibi durumlardaki tüzel durumları ele alınır. Üretilen eser, yazı, proje vb. tüm içeriklerin mülkiyet ve telif haklarının nasıl belirlendiğine dair oluşturulan süreç dersin konusudur.
Dersin İçeriği: 

Dersin kapsamında sanatçıları, sanat ve kültür yöneticilerini ilgilendiren telif ve fikri mülkiyet, sözleşme hukuku ve sözleşmeler, sanatçı ve kurumlar arasındaki iş ilişkileri, sanatçıların hakları vb. gibi sanat alanında çalışan ve görev alan tüm paydaşları yakından ilgilendiren konular üzerinde durulacaktır. Dersin bitiminde öğrencilerin, genel/ticari hukuk ve sanat hukuku arasındaki farklara ve sanat ve kültür yöneticiliğinin hukuki boyutlarına hakim olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Görsel malzemelerle anlatım, 2-soru ve cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat alanındaki hukuksal kavramlarla tanışırlar.         1,2,4,9 1, 2,  3 A
2) Öğrenciler sanat ve kültür yönetimi alanlarındaki yasal prosedürlere aşina olurlar. 1,4,9,11 1,2, 3 A
3) Öğrenciler sanat ve kültür yönetimi alanlarında meydana gelebilecek muhtemel yasal mevzuları tartışabilir. 1,4, 9 1,2, 3 A
4) Öğrenciler yazarlar, sanatçılar, üreticiler, kurumlar ve mekanlar arasındaki ilişkileri belirleyen ve tanımlayan yasal süreçlere aşina olurlar. 9, 11 1,2,3 A
5) Öğrenciler genel/ticaret hukuku ile sanat ve kültür hukuku fikri arasındaki teorik ve pratik farkları bilirler. 1, 9 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeni Başlayanlar için Hukuka Giriş – Birincil hukuk kaynakları ve karşılaştırma: Kamu Hukuku / Özel – Fikri Mülkiyet Kavramı  
2 Fikri Mülkiyet Kavramı  
3 Fikri Mülkiyet Türleri  
4 Telif hakkı  
5 İlgili haklar  
6 Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İşlemler  
7 Ara Sınav  
8 Telif Hakları İhlalleri ve Çözümleri  
9 Endüstriyel Mülkiyet kavramı  
10 Endüstriyel Mülk Türleri  
11 Sözleşme Hukuku  
12 Vergi ve İş Hukuku  
13 Uluslararası Sanat Kültürü Kanun Düzenlemeleri ve Uygulamaları  
14 Türkiye’de Sanat ve Kültür Hukukunda Güncel Uygulamalar ve Eksiklikleri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kaynaklar ders sırasında verilecektir.

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Ders katılım 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2