• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere galeri yönetimi için gerekli deneyim ve bilgiler konusunda genel bir bakış sunmaktır. Ders öğrencilerin galeri yönetimi konusunda bilgi sahibi ve yetkin olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler çağdaş teorileri bilmenin yanında, İstanbul ve yurt dışında yer alan çeşitli müze ve galerileri inceleyerek müze ve galeri yönetimi konusunda derin fikre sahip olacaklar. Dersin sonunda, öğrenciler tarafından yapılan müze ve galeri inceleme gezilerinin sunumu ve profesyonel müze - galeri yöneticileri ile yapılan görüşmeler, teorik bilgiler ve uygulamalar arasındaki bağlantıyı oluşturacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Ödeve geri bildirim 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Galeri yönetiminin temel prensiplerini açıklar. 1, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B,C
2) Müze yönetiminin temel prensiplerini açıklar. 1, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B,C
3) Sanat ortamı, müze ve galerilerle birlikte toplumla da ilgilidir. 1, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B,C
4) Galeri ve müze kurallarını tartışır. 1, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B,C
5) Galerilerin tarihini sunar. 1, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B,C
6) Müzelerin tarihini sunar. 1, 4, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 18. YY dan 20. YY a Galeri ve Müzelerin Tarihi  
3 20. ve 21. YY da Galeri ve Müzelerin Tarihi  
4 Galeri Yönetim Teorileri  
5 Galeri Yönetiminde Uygulamalar  
6 İnceleme Gezisi (Galeri Ziyaretleri)  
7 Müze Yönetim Teorileri  
8 Müze Yönetiminde Uygulamalar  
9 İnceleme Gezisi (Müze Ziyareti)  
10 Off Space Galeri ve Alternatif Modeller  
11 Ara Sınav  
12 Öğrenci Sunumları 1  
13 Öğrenci Sunumları 2  
14 Özet ve Sonuç  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
The Manual of Museum Management (Gail Dexter Lord, Barry Lord, 2009)

The Gallery Management Manual (Zella Jackson, 1998)

 

 

Museum Management and Marketing (Robert R. Janes, Richard Sandell, 2007)

Collecting Contemporary, (Lindemann, Taschen, 2006)

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2