• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 259
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders estetik tarihi ve kuramları üzerinden çağdaş sanatı tekrar okumayı, farklı bakış açılarını sentezleyerek tekil bir söylem çıkarmayı hedefler. Böylece sadece öğrencinin estetik ve felsefe kuramlarına olan merakını arttırmayı değil Türkiye ve Dünya’daki çağdaş ve güncel sanatın yönelim, girişim ve politikaları hakkında analizler yapmayı da amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu derste ilk etapta sanatın özerkliğinden, estetik felsefesine bir yolculuk yaparak 20. yy’ın kuram ve akımları incelenecektir. Daha sonra çağdaş sanatın modern zamanlardan günümüze kadarki serüveninde, sosyal bilimlerin çapraz okumaları sayesinde disiplinlerarasi bir söylem geliştirilerek, etik ve politik bir estetiğin olasılığını tartışacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Estetik analizin temel prensiplerini ifade eder.
        2,4,9 1, 2,   A,B
  1. Estetik teorilerinin tarihsel evrimini inceler.
1,2,3 1,2, A,B
  1. Estetik bilinç geliştirir.
1,2,13 1,2, A,B
  1. Sanat eserini profesyonel ve akademik dille topluma aktarma yetisini geliştirir.
1,2,4 1,2, A,B
  1. Araştırma tekniklerini geliştirir.
2,4,9, 1,2, A,B
  1. Kültür, Sanat ve Estetik teorileri hakkında bilgilendirir.
2,9 1,2, A,B

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metodoloji  
2 Estetigin ozerkligi 1 - Ozerk yarati: Artizan’dan Artist’e geçis. Vasari.  - Diderot: Sanat Elestirisinin Dogusu - Baumgarten: Guzel Bilimler olarak Estetigin Dogusu  
3 Estetigin ozerkligi 2 – Kant: Dogal Guzel, Sanatsal Guzel – Hegel: Sanat Felsefesi  
4 Baudelaire ve Modern Zamanlar  
5 Akimda Avant-Garde: Soyut Sanat: Malevitch, Kandinsky ve Mondrian-  Surrealistler ve Dada  
6 Duchamp - Ready Made, Renk Uzerine – Monochrome  
7 Amerikan Ekolu – Greenberg’in Modernizm Elestirisinden Pop Art’a  
 
8

 

Ara Sınav  
9 Franfurt Ekolu: Benjamin ve Adorno  
10 11968 Kusagi - Guy Debord ve Situasyonistler  
11 Foucault: Sanat ve Iktidar. Bio-iktidar, bio-politik  
12 Deleuze & Guattari: Transendantal Ampirizm, Oznellik  
13 Rancière: Politik Sanat, Siyasal Siyaset farki  
14 Final  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
“Art in Theory I & II”, Harrison&Wood, Blackwell Publishing, 2003

20. yy Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen

“Sanatın Tüm Öyküsü”, Hayalperest Yayınları, 2012

Diğer Kaynaklar  
Leppert, Richard, “Sanatta Anlamın Görüntüsü”, Ayrıntı Yayınları, 2002

Beta Yayınları

Berger, John, “Ways of Seeing” 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Katılım    20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100
     

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.        x    
2 Plastik Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         X  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.     X      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. x          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   x        
7 Sanat kurumlarında çalışanların görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.   x        
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         x  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.     x      
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder. x          
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.       X    
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir. x          
14 Kültür endüstrisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. x          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. x          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 5 5
Ödevler (Raporlar) 1 3 3
 
Final
1 6 6
Toplam İş Yükü     134
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,36
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri