• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACMA332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı; öğrenciyi farklı sanat koleksiyonu örneklerinin tarihi ve güncel durumu hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Ayrıca bir sanat koleksiyonunun nasıl oluşturulduğu, yönetildiği ve korunduğu anlatacaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, kısa tarihsel bir girişten sonra çeşitli sanat koleksiyonu geliştirme teori ve uygulamaları tartışılacak, koleksiyonların bugünkü kavramsal ve biçimsel özellikleri hakkında öğrencilerin görüşleri alınacaktır. Her öğrenci bir koleksiyoncu hakkında inceleme yaparak sınıfta onun koleksiyonu hakkında sunum yapacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Koleksiyon geliştirmenin temel prensiplerini ifade eder. 1, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B, C
2) Sanat koleksiyonları tarihini açıklar. 1, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B, C
3) Sanat koleksiyonları ve sanat toplumu ile ilgilenir. 1, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B, C
4) Yatırım aracı olarak sanat sorunlarını tartışır. 1, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B, C
5) Sanat ortamında koleksiyonerlerin koleksiyona etkilerini tartışır. 1, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B, C
6) Koleksiyonerliğin farklı modellerini yorumlar. 1, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4 A, B, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Koleksiyon Tarihi I ( 15. yy dan 18.yy a)  
3 Koleksiyon Tarihi II ( 19. yy dan 20.yy a  
4 Güncel Formlar ve Koleksiyon Kavramları  
5 Sanat Koleksiyonu Nasıl Yapılır? 1  
6  Sanat Koleksiyonu Nasıl Yapılır? 2  
7 Koleksiyonun Kültürel-Politik Boyutları  
8 Koleksiyonun Sosyal Boyutu  
9 Ara Sınav  
10 Koleksiyonun Ekonomik Boyutu  
11 İstanbul’daki Ünlü Sanat Koleksiyonları  
12 İnceleme Gezisi  
13 Yabancı Ülkelerde Sanat Koleksiyonları  
14 Özet ve Sonuç  

 

Kaynaklar

Ders Notu Collecting Contemporary, (Lindemann, Taschen, 2006)
Diğer Kaynaklar To Have and to Hold (Lane, Penguin, 2002)

Müzeciliğin ABCsi (Bilgi University, 2012)

I bought Andy Warhol (Polsky, Harry N. Abrams Publ., 2003)

My Name is Charles Saatchi (Saatchi, Phaidon, 2009)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.   x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.       x  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.          x
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.   x      
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.       x  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       x  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.       x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.     x    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.       x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.   x      
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   x      

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 15 15
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6