• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu derste küratörlük konularının ve uygulamalarının çeşitli teorileri ve pratikleri tartışılmaktadır. Bu alana kısa bir tarihsel genel bakıştan sonra öğrenciler günümüzün biçimsel (formal) ve kavramsal tartışmaları hakkında fikir edineceklerdir. Kar amacı güden ya da gütmeyen çeşitli alanlar, off-spaceler, galeriler ve müzeler tartışılacaktır. Dersin sonunda öğrenci güncel teorik tartışmalar ve küratöryel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği: 

Küratör kimdir? Küratörlüğün temel  anlamları, neleri içerdiği ve zaman içerisinde nasıl gelişmeler kaydettiği üzerine temellenen bu derste “küratör” ve küratörlük”le ilgili bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ayrıca müzecilik, festivaller, sergiler ve bienaller üzerinden küratöryel çalışmalara örnekler verilecektir. Bireysel veya iki kişilik gruplar halinde farklı disiplinlerden istenilen bir tanesi seçilerek proje oluşturulacak ve finalde sunulacaktır. Bununla, ütopik de olsa bir küratörün çalışma şekli ile ilgili bilgi edinilmesi ve araştırma yapılarak onun geçirdiği sürecin deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Küratöre neden ihtiyaç duyulduğu ve mesleğin ne koşullar altında oluştuğunu  açıklanması beklenir. 1,3,5 1,2,3 A,C
2) Erken örnekler üzerinden Küratörlüğü tanır. 3,5,7 1,2,3 A,C
3) Küratörlük uygulamalarını toplumsal süreç bağlamında açıklaması beklenir. 3,5,7,9 1,2,3 A,C
4) Küratörün görevleri, çalışmaları ve nerelerde yer alabileceğini açıklaması beklenir. 5,7,9 1,2,3 A,C
5) Küratöryel uygulamaların Türkiye’deki gelişimini açıklaması beklenir. 7,9,11 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Giriş  
2 Küratörlük tarihi ve geçmişi üzerine… Neyi kapsıyor? Hangi temeller üzerine oturuyor?  
3 17.y.y.-19.y.y. arası İngiltere, Fransa ve İtalya’da müzecilik ve küratörlük… Salon sergilerini kimler organize ediyor?  
4 19. ve 20.Y.Y.’da Müzecilik, Küratörler ve Pompidou Merkezinin Özelliği  
5 Sergileme ve Sunum Çeşitlerine Örneklerler Üzerinden Bakış  
6 Gezi  
7 Ulusal ve Uluslar Arası Bienal Ayrımı ve örnekler üzerinden inceleme  
8 Uluslar Arası İstanbul Bienalleri’ndeki Küratörlere, seçilmiş bazı sanatçılara ve mekanlara bakış  
9 Özet  
10 Ara Sınav  
11 Konuk Konukla ilgili araştırma ve soru hazırlanması
12 Bir Yabancı Küratör Örneği / James Sweeney  
13 Gezi  
14 Bir Türk Küratör Örneği / Vasıf Kortun  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Akçura, Gökhan, “Türkiye’de Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi”, Tarih Vakfı Yayınları, 2009
  2. Erbay, Mutlu, “Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması”, Beta Yayınları, 2011, İstanbul
  3. “White Cube” (“Beyaz Küp”)
  4. Schubert, Karsten, “Küratörün Yumurtası”
  5. Madra, Beral, “İki Yılda Bir Sanat”
  6. Yardımcı, Sibel, “Küreselleşen İstanbul’da Bienal”, İletişim Yayınları, 2005

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Final Sunumu aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır. Ayrıca konuk ve gezilerle ilgili birer sayfalık rapor istenmektedir.
Sınavlar Ara Sınav

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final Sunum 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         x  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.     x      
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       x    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       x    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.       x    
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.     x      
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav  1 16 16
Ödev  1 3 3
Final  1 8 8
Toplam İş Yükü     181
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,24
Dersin AKTS Kredisi     7

 

3