• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Sanat ve kültür yönetimi ve proje geliştirme bilgilerinin hayata geçirileceği bir uygulama alanı sunulur. Öğrenciler, programda dört yıl boyunca aldıkları disiplinler arası eğitim çerçevesinde sanat ve kültür yönetimi, proje ve etkinlik yönetimi, galeri ve müze yönetimi, sahne ve gösteri sanatları, tiyatro, küratörlük ve yazarlık gibi eğitimler çerçevesinde alanın uzmanlıklarına yönelik grup çalışması ile bir proje hazırlayarak kazanımlarını tartışırlar.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler grup çalışması yapacaklar. Öğrenciler, İstanbul’da kamusal bir bölge seçerek; seçtikleri bölgenin kültür sanat  ve hayat ilişkisini araştıracaklardır. Bu bağlamda; bölgenin sosyo ekonomik profili, kentle ilişkisi, tarihi özellikleri araştırmanın çerçevesini oluşturacaktır. Yaptıkları araştırma sonunda seçtikleri bölge ile ilgili o bölgede yaşayan kişilerle yaptıkları söyleşileri de içeren bir video gerçekleştireceklerdir. Bu proje farklı alanlarda izleyici ile paylaşılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat yönetiminin uygulama alanlarının kentle olan ilişkisini tanır, 3,4,6,8 1,2,3 A,C
2) Proje geliştirme ve uygulama becerisi kazanır, 6 1,2,3 A,C
3) Kültür sektörünü ve Kültür sanat işletmelerinin işlevlerini anlar. 1,2,3 1,2,3 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Proje Planlaması  
3 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
4 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
5 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
6 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
7 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
8 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
9 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
10 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
11 Yeldeğirmeni’nde çekim ve röportaj  
12 Proje uygulama  
13 Proje raporlama ve sunum  
14 Proje raporlama ve sunum  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

           İstanbul’un semtleri ile ilgili tarih kitapları

Belediye, Mimarlar Odası, Yeldeğirmeni’nde yaşayan kişiler ve sanatçı atölyeleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  Ödev
Sınavlar Ara sınav

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Diğer Katılım 1 40
Ödev - -
Arazi Çalışması 1 40
Seminer Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   20
Yıl içinin Başarıya Oranı   80
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav      
Sunum /Seminer Hazırlama 1 2 2
Alan Araştırması 14 6 84
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     244
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,76
Dersin AKTS Kredisi     10

 

4