• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Sanat ve kültür yönetimi ve proje geliştirme bilgilerinin hayata geçirileceği bir uygulama alanı sunulur. Öğrenciler, programda dört yıl boyunca aldıkları disiplinler arası eğitim çerçevesinde sanat ve kültür yönetimi, proje ve etkinlik yönetimi, galeri ve müze yönetimi, sahne ve gösteri sanatları, tiyatro, küratörlük ve yazarlık gibi eğitimler çerçevesinde alanın uzmanlıklarına yönelik grup çalışması ile bir proje hazırlayarak kazanımlarını tartışırlar.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler bireysel ya da ikili gruplar halinde çalışacaklardır. Öğrenciler, İstanbul’da Kadıköy bölgesinde seçtikleri sanatçı atölyelerine giderek sanatçılarla söyleşi yaparak yazılı ya da görüntülü kayıt altına alacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sanat yönetiminin uygulama alanlarının kentle olan ilişkisini tanır, 3,4,6,8 1,2,3 A,C
Proje geliştirme ve uygulama becerisi kazanır, 6 1,2,3 A,C
Kültür sektörünü ve Kültür sanat işletmelerinin işlevlerini anlar. 1,2,3 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Proje Planlaması  
3 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
4 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
5 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
6 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
7 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
8 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
9 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
10 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
11 Kadıköy’de çekim ve röportaj  
12 Proje uygulama   
13 Proje raporlama ve sunum  
14 Proje raporlama ve sunum  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu

Kadıköy bölgesindeki sanatçı atölyelerinde çekim veya röportaj

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Diğer Katılım 1 40
Ödev - -
Arazi Çalışması 1 40
Seminer Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   20
Yıl içinin Başarıya Oranı   80
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.          
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.          
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav      
Sunum /Seminer Hazırlama  1 2 2
Alan Araştırması 14 6 84
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     244
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,76
Dersin AKTS Kredisi     10
4