• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, sanat yönetimi öğrencilerinin, müzik endüstrisini ve bu endüstri dallarındaki yapıyı, bu yapıya hizmet eden organizasyon ve yönetim sürecini uygulamalı olarak analiz etmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

1) Gelişen teknoloji karşısında pek çok sektör gibi müzik sektöründe de yatırım, üretim, pazarlama, gibi stratejik yollara bağlı unsurlar geniş bir değişim sürecindedir. Bu sürecin gereksinimleri ve sonuçlarının incelenmesi dersin öncelikli hedeflerindendir.

2) Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

3) Müzik endüstrisindeki hiyerarşik düzende kimlerin ne görevler aldıklarını ve bu görevlerin şartlarının öğrencilere tanıtılması ve açıklanması.

4) Müzik endüstrisinde geçmişte yaşanmış ve incelenmesi gereken konuların tartışılması.

5) Müzik endüstrisinde yer alan sermaye ve finans yapılarının incelenmesi, fon oluşturma ve yatırım çekme yöntemlerinin araştırılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) “Müzik Tarihi” ve “Müzik Endüstrisi” tarihi hakkında ve bu süreçlerin gelişim ve değişim noktaları konusunda bilgi sahibi olur.   1,2,3 A,C
2) Müzik endüstrisi ve iletişim temelli sektörler içerisindeki hukuki ve pratik işleyiş biçimlerini çözümlemiş olur.   1,2,3 A,C
3) Ulusal ve uluslararası “Telif Hakları” ve “Meslek Birlikleri” konularında bilgi sahibi olur.   1,2,3 A,C
4) İnternet üzerinden sosyal network sitelerini kullanarak özel satış ve pazarlama biçimleri hakkında pratik ve bilgi sahibi olur. (Guerilla Marketing, Viral Marketing)   1,2,3 A,C
5) Müzik endüstrisinde geleneksel ve güncel satış ve pazarlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müziğin Tarihsel gelişimi ve  endüstrileşme süreci                                                         
2 Müzik endüstrisinin gelişimi ve  hukuki değişiklikler        
3 Müzik Endüstrisinde standart kontrat ve uygulamalar                                
4 Ulusal ve uluslararası  telif hakları ve telif süreleri  
5 Meslek Birlikleri ve 1790-1976 arası  telif hakkı değişimi         
6 Ara Sınav  
7 Mecburi Mekanik Lisans şekilleri ve  Bandrol kanunları      
8 Müzik endüstrisinde korsan, kaçakçılık ve sahtecilik suçları  
9 Müzik Endüstrisinde Prodüksiyon şekilleri ve Bütçelendirme  
10 Ara Sınav  
11 Sinema, Televizyon ve Tiyatro dallarında,müzik kullanımı ve Senkronizasyon hakları  
12 Müzikal projelerde sunum, promosyon şekilleri ve etkileri.  
13 Ticaret pratiği yönetmelikleri, İnternet üzerinden müzikal projelerin pazarlanma biçimleri  
14 Sunumlar  

 

Kaynaklar

  1. THIS BUSİNESS OF MUSIC: M.William Krasilovsky, Sidney Shemel, John M. Gross

2. LEGAL ASPECTS OF THE MUSIC INDUSTRY: Richard Schulenberg

3.THE FUTURE OF THE MUSIC BUSINESS:  Steve Gordon

 

Diğer Kaynaklar 1. INSIDE TRACKS:  Richard Buskin

2. MÜZİKTE GENİŞ SOLUKLAR:  Leyla Pamir                                                                                                                                                    

3. T.C. ANAYASASI

4. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI (acquis communautaire)

5. YENİ REKLAMCILIK    Atilla Aksoy

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Final Sunumu aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır
Sınavlar Ara Sınav

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 25
Sunum 7 15
Ödev 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.       x  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         x
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.         x
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         x
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         x
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x  
14 Kültür endüstrisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         x
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 5     5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 10 1 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

3