• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 404
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Örgütsel davranış teoremlerinin kavranmasını sağlamaktır. Örgütsel davranış süreçlerini ve örgütsel etkililik için motivasyonların temellerini öğrencilere aktarmaktır. Örgütsel etkililik için çatışma ve stres yönetiminin esaslarını aktarmak ve örgüt kültürü – örgütsel davranış ilişkisini değerlendirebilmek için gerekli bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği: 

Çalışma ortamında insan davranışlarını incelenir. Davranışlar birey, grup ve örgüt olmak üzere üç seviyede incelenmektedir. Örgüt üyelerinin davranışlarının örgütün amaçlarına ulaşmasında ne kadar katkısı olduğu ve bunun nasıl geliştirilebileceği konusunda araştırmacılara fırsat sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Örgütsel davranışın/yaşamın anlamını ve önemini bilir.   1,2,3 A,C
2) Örgüt kültürü/İnançlar/iklim/moral konularının önemini bilir.   1,2,3 A,C
3) Örgütlerde lider davranışı ve takım yönetiminin ilkelerini bilir.   1,2,3 A,C
4) Örgütlerde işe devamsızlık, iş ortamının fiziksel sorunları ve örgütsel stres kavramlarını çözümleyebilir.   1,2,3 A,C
5) Teknolojik gelişmeleri ve örgütlerin geleceği hakkında yorum yapabilir   1,2,3 A,C
6) Büyük değişimlerin Türkiye, kurumlar ve bireyler için ne anlam ifade ettiğini kavrar.   1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Örgütsel Davranış Kavramı  
2 Örgütsel Davranış (OB) Nedir? Yönetim teorileri ve OB'nin doğuşu  
3 Kişilik, Değerler ve Tutumlar  
4 Algı ve Karar Verme  
5 Motivasyon Kavramı ve Motivasyon Teorileri  
6 Grup Çalışması  
7 Vize  
8 Liderlik Kavramı Üzerine 6 Temel Teori  
9 Örgüt Kültürü ve İklimi  
10 Örgüt Kültürü Örgütsel Değişimi ve İklim  
11 Örgütsel Davranış Hakkındaki Güncel Konular  
12 Sunumlar  
13 Sunumlar  
14 Sunumlar  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Robbins, S.  &  Judge, T.A. (2008). Organizational Behavior. (14 th ed.). Pearson, Prentice Hall International.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara sınav

Değerlendirme Sistemi

 

 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ödev 1 30
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.          
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.          
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav  2 9 18
Ödev  1 6 6
Final  1 12 12
Toplam İş Yükü     190
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,6
Dersin AKTS Kredisi     8
4