• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, çağdaş kültür ve sanat kuramlarının temellerini kültürel çalışmalar, iletişim ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanındaki güncel tartışmalarla ilişkilendirerek öğretmektir. Katılımcılar, sanat ve kültürün sosyal ve politik yapılarını öğrenecek, sanat ve kültürel yönetim bağlamında baskın tartışmaları yürüten önde gelen düşünür ve kuramcılarla tanışacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Ders farklı kültür tanımlarının ve biçimlerinin öğrenilmesi, kuramın ne olduğunun anlaşılması ve kronolojik olarak seçilmiş kültür ve sanat kuramcılarının önde gelenlerinin ve onların öğretilerinin incelenmesini içerir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Aydınlanma dönemini ve Batı’da aydınlanmaya yol açan toplumsal ve siyasal süreçleri bilmesi beklenir. 1,2,5,9 1,2,3 A,C
2) İlgili döneme ait toplumsal ve entelektüel gelişmelerin kültürel düşünceye etkileri hakkında yorum yapabilmesi istenir. 6,11 1,2,3 A,C
3) Aydınlanmadan Modern döneme uzanan temel kültür kuramcıları, düşünür ve felsefecileri tanıması beklenir. 10,11 1,2,3 A,C
4) Çağdaş kültür kuramlarına yön veren İngiliz, Fransız ve Alman düşüncesini, pozitivist ve eleştirel okullar perspektifinden anlaması istenir. 8,11,12 1,2,3 A,C
5) Kültür ve toplum, kültür ve siyaset, kültür ve kent yaşamı bağlantıları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 4,7 1,2,3 A,C

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav  B: Deney C: Ödev

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Modernite Kavramları  
3 Aydınlanma ve kavramları: 17. Ve 18 yy.’da Aydınlanma  
4 Aydınlanma ve kavramları: Jean Jacques Rousseau  
5 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Karl Marx, Max Weber, George Simmel ve Ekpresyonizm  
6 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Konstruktüvizm, Fütürizm  
7 Modernleşme Sürecine Tepkiler: Frankfurt Okulu  
8 Ara Sınav  
9 Klasik Marksist altyapı / üstyapı modelinden Gramsci’nin hegemony kavramına  
10 Athusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Roland Barthes Göstergebilim  
11 Walter Benjamin: Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Eseri  
12 Michel Foucault:Normallik / Sapkınlık, Söylem, Disiplin, Bilgi / İktidar  
13 Öğrenci sunumları  
14 Öğrenci sunumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
   
  1. Belfiore E, Bennett  O. (2008) Social Impacts of the Arts
  2. Ritzer G. (2013) Sosyoloji Kuramları
  3. Hitchcock L. A. (2008) Kuramlar ve Kuramcılar
  4. Timuçin Ali, Timuçin Afşar (2013) 50 Soruda Aydınlanma
  5. Wood, E. M. (2012) Özgürlük ve Mülkiyet
  6. Dellaloğlu, B. (2007) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum
  7. Kışlalı, A.T. (2006) Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma
 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
   
Seçilen kaynaklardan haftalık bazda okuma parçaları verilmektedir. Öğrenciler derse, parçaları okumuş notlar almış olarak gelmeli, tartışmaya katılmalı, pop-quiz’lere hazır olmalıdır. Katılım ve quiz notları yılsonu değerlendirmesine girmektedir.

 

 
Ara Sınav (1), Quiz ve Final  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ders içi Faaliyet 3 10
Ödev 10 1,5
Final 1 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl içinin Başarıya Oranı   65
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x  
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.       X    
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.       X    
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         X  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         X  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         X  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.     x      
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.   x        
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 5      5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 10 1 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1