• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 251
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, sanat yönetimi öğrencilerinin, işletme ve sanat Endüstrisini ve bu endüstrinin dallarındaki yapıyı, bu yapıya hizmet eden organizasyon ve yönetim sürecini uygulamalı olarak analiz etmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin, gelişen teknoloji ile birlikte yol almayı prensip haline getirip yürütmekte oldukları projede teknik ekipten en geçerli olan teknolojiyi isteyebilmesinin sağlanması. İşletme ve yönetim dünyasında hiyerarşik düzende kimin ne görev aldığını ve bu görevin ön gereksinimlerinin neler olması gerektiğinin öğrencilere anlatılması ve açıklanması. Öğrencilerin, sanat yöneticisi olarak, yaratım üretim ve satış pazarlama süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarla mücadele etmeleri gereğinin anlaşılması.

İşletme ve yönetim dünyasında geçmişte yaşanmış ve incelenmesi gereken konuların tartışılması. Öğrencilerin, değişen endüstrilerinin yazılı kontrat v e antlaşmaların şeklini, içeriğini ve hukuki yaptırımlarını anlayıp, projelendirmeleri.

Dersin sonunda her öğrenci, kendi yatkınları doğrultusunda yaratım sürecinin içinden geçmiş ve ortaya bir organizasyon dosyası çıkartmış olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru­ - Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  İşletme ve yönetimin temel prensiplerini kavrayıp

bu prensipleri sanat yönetimi pratiklerine uygulamak

  1,2,3 A,C
2) Sektördeki büyük sermayenin ve bağımsız kurumların işleyiş farklılıklarını ve yöntemlerini görür   1,2,3 A,C
3)  Uluslararası meslek birliklerinin çatı organizasyonlarını tanır.   1,2,3 A,C
4) Sektörel olarak marka ve markalaşma operasypmnel ve hukuksal yöntemleri konusunda fikir geliştirmiş olur.   1,2,3 A,C
       

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 İşletmenin tanımı  
3 İşletmenin ve işletenin tanımı  
4 İşletme ve yönetimin tarihi  
5 Büyük şirketlerin yapısı  
6 21ci yy’da kurumsal strateji  
7 Çevre ve Kurumsal strateji  
8 Ara sınav Sunumlar  
9 Global dünyada yönetim  
10 Sosyal sorumluluk  
11 Etik sorunlar  
12 Halka Sanat Galeri ziyareti  
13 Girişimcilik  
14 Final Sunum  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  1. Management by Daft 
  2. Management and Arts,William J Byrnes 
  3. Hutter, M. & Throsby, D., Paha Biçilemez, Sel Yay., İstanbul, 2013.

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Sunumu 1 30
Kısa Sınav 5 6
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.       x    
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         X  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x    
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.         x  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       X    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         x  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X  
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5     70
Ara Sınav (İlki sınav, ikinci sunum) 1 5 5
Sunum 1 3 3
Ödev 1 6 6
Final  1 8 8
Toplam İş Yükü     134
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,36
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri