• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sanat ve kültür ortamında yapılan etkinlikler içinde iletişim, basın, reklam ve duyuruların planlaması ile birlikte sanat ve kültür yönetimi alanına uygun olan basın iletişim modelleri irdelenir. Galeri ya da müze gibi daha kurumsal alanlarda çalışma yapacak öğrenciler için yöneticilik misyonu dahilinde sanat ortamında halkla ilişkilerin modelleri aktarılır. Kültürel etkinliklerin halka duyurulması amacıyla sanat basını, reklam, haber ve görünürlük arttırma stratejileri tartışılır. Yazılı ve dijital basın kaynaklarının kullanımı, sosyal medyaların aktif iletişim modelleri üzerinden basın ve halka ilişkiler güncel biçimde tartışılır.
Dersin İçeriği: 

Dersin kapsamında öğrenciler iletişim modellerini kavrayarak, web sitesi kullanım ve yönetimini, sosyal medya kullanım ve yönetimini, raporlamasını öğrenir. Yazılı ve dijital basında sanat ve kültür alanındaki iletişim stratejilerine göre kurumsal ilişkileri yönetmeyi öğrenirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat ve kültür alanındaki iletişim modellerini kavrar.         1,2,4,9 1, 2,  3 A
2) Öğrenciler sanat ve kültür alanındaki basın durumunu inceler. 1,4,9,11 1,2, 3 A
3) Öğrenciler basın ile ilişkileri yönetmeyi öğrenirler. 1,4, 9 1,2, 3 A
4) Öğrenciler kurumlar ve kişiler arasındaki iletişimlerini stratejik açıdan planlamayı öğrenir 9, 11 1,2,3 A
5) Öğrenciler sosyal medya ve web sitesi kullanım ve yönetimleri ile raporlamayı öğrenir. 1, 9 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletişime Giriş  
2 İletişim Türleri ve Yöntemleri  
3 Basın ve Basın İlişkileri  
4 Basın Yönetimi  
5 Basın Yayın Organları  
6 Yazılı/Basılı Basın  
7 Ara Sınav  
8 Dijital Basın  
9 Süreli ve dijital basın kaynaklarında süreç yönetimi  
10 Sanat ve Kültür Alanında Basın Yönetimi  
11 Sanat Kurumları ve Uzmanları ile PR İlişkileri ve Sözleşmeleri  
12 Sanat Basınında Arşiv Oluşturma  
13 Web Sitesi Kullanımı, Yönetimi ve Raporlaması  
14 Sosyal Medya Kullanımı, Yönetimi ve Raporlaması  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kaynaklar ders sırasında verilecektir.

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2