• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ART 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Ders, geleceğin sanat yöneticilerine kültür endüstrisinin işleyişini kavramaları, sanat yöneticisi olarak sanatın varlığını sürdürdüğü politik, ekonomik ve kültürel çevre içinde planlama ve yönetme yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli donanımı sunmayı amaçlamaktadır. Günümüzün kültür politikalarına temel oluşturan normlar ve farklı ülkelerdeki kültür yönetimi modellerinin incelenmesi ve tartışılmasıyla politika üretme becerileri kazandırılacaktır. Tiyatro, müzik, dans ve görsel sanatlar alanında sanat ve kültürel etkinliklerin yönetilmesi ve düzenlenmesi konusuna ilişkin çerçeve bilgileri vermeyi hedefleyen derste sanat organizasyonlarının doğaları ve yapıları incelenirken sanat yönetiminin arkaplanı, ilkeleri ve temel araçları aktarılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere kültür politikaları tarihi ile kültür endüstrisinde sanatçı, patron, devlet, izleyici ilişkisinin tarihi aktarılır; bu alanlardaki gelişmelere ortam hazırlayan toplumsal ve ekonomik arkaplan irdelenir. UNESCO ve AB kültür normları üzerinde durularak kültürün demokratikleşmesi, kültürel demokrasi vb. kavramlar işlenir. Farklı ülkelerdeki kültür yönetimi modelleri tartışılır. Kültür endüstrisinin temel dinamikleri, popüler kültür, sponsorluk  olguları işlenir. 

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültür, kültür politikaları ve kültür yönetimi kavramlarını n çerçevesi hakkında bilgi sahibidir. 1,3,5 1,2,3 A,C
2) UNESCO ve AB normları olmak üzere günümüzün kültür yönetimi uygulamalarına temel oluşturan ilkeler hakkında fikir sahibidir. 3,5,7 1,2,3 A,C
3) Sanatçı-patron-devlet ilişkisinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibidir. 3,5,7,9 1,2,3 A,C
4) Kültür endüstrisinin işleyişini ve aktörlerini  bilir  5,7,9 1,2,3 A,C
5) Kültür endüstrisi içinde kültür yöneticisi olarak üstlenecekleri rol ve sorumlulukları kavramıştır. 7,9,11 1,2,3 A,C

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav  B: Deney C: Ödev

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Ve Giriş  
2 Kültür, sanat, yönetim kavramları, tanımlar  
3 Kültür endüstrisi  
4 Kültür, sanat, yönetim kavramları, tanımlar  
5 Kültür endüstrisi  
6 Kültür, sanat, yönetim kavramları, tanımlar  
7 Kültür endüstrisi  
8 Ekonomi ve finansal yönetim  
9 Ara sınav  
10 Sanatın pazarlanması  
11 Sanatın kamu tarafından finanse edilmesinin tarihi, sanata devlet müdahalesinin tarihi  
12 Kaynak yaratma  
13 Proje yönetimi  
14 Çağdaş sanat kurumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Temel Kaynaklar
 1. Ada S. İnce, A; Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş, Bilgi Üni. Yayınları, 2009
 2. Çelik, Abdurrahman, Kültür Endüstrisi, Literatür Yayınları, 2011
 3. Shiner, L., The Invention of Art, 2001
 4. http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
 5. http://www.culturalpolicies.net/web/index.php

 

Diğer Kaynaklar
 1. Adorno T., Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İstanbul, 2007
 2. Artun A., Sanat Müzeleri, 2006
 3. Artun A, Sanat Siyaset Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, İstanbul, 2008.
 4. Atkins R., Mintcheva S., Censoring Culture, 2006.
 5. Brynes, William J., Management and the Arts, 2003
 6. Chong, D., Arts Management, 2004.
 7. Freakley, V., Sutton, R., Essential Guide to Business in the Performing Arts, 1996.
 8. Pick, J., Anderton, M., Arts Administration, 1996.
 9. Radbourne, J., Fraser, M., Arts Management, 1996
 10. Rectanus, M. V., Culture Incorporated, 2002
 11. Stallabrass, J., Sanat A.Ş. Çağdaş Sanat ve Bienaller, İstanbul, 2009
 12. Williams, Raymond, “The Analysis of Culture”, Cultural Theory and Popular Culture A Reader, ed. Storey, John, Prentice Hall, 1998.
 13. Wu, Chin-tao, Kültürün Özelleştirilmesi, 2005.
 14. Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllık 2009, Bilgi Üniversitesi Yay.
 15. Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllık 2011, Bilgi Üniversitesi Yay.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Sunum aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır.
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final Sunum 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         x  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.     x      
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       x    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       x    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.       x    
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.     x      
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 16 16
Ödev 1 3 3
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü     181
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,24
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

1