• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 250
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kitaplar, gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, internet gibi medyumları kullanarak yayıncılığın işleyiş biçimini araştırmak
Dersin İçeriği: 

Kitle iletişim araçlarını kullanarak, yayıncılığın genel metodlarını sanat alanı ile birleştirerek, sanat tüketicileri ile buluşturmak. Bu ders, yayıncılık esasları ile sanatsal bakış açısının ortak bir dilde anlaşılmasını hedeflemektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Örnek Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat  yolu ile vereceği mesajlar bir yandan sanatçının değerini öte yandan sanatı benimseyen kitlenin bilinçlenmesini sağlayacak 4,5,8,11 1,2,3 A,C
2) Kitle iletişim araçları ile bu araçlarda kimler ile ilişki kurarak yayın kanallarını hizmete açılmasını sağlayacaktır. 11,12,13 1,2,3 A,C
3) Sanatçı ile yayın zincirinin oluşup gelişmesindeki temel ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanma şekillerini öğrenir. 4,11,12,14 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş                                                         
2 Sanatın Evrenselliği        
3 Sanat, Sanatçı, Toplum  
4 Kitle İletişim Araçları  
5 Gazete, Radyo, Televizyon, Dergi         
6 Dijital Medya  
7 Ara Sınav  
8 Sanatta Yazım Methodları  
9 Röportaj Projesi  
10 Röportaj Projesi  
11 Röportaj Projesi Değerlendirilmesi  
12 Galeri, Tiyatro gibi  kurumların Dijital Medya Yönetimi  
13 Dijital Medya Üzerinden Yayın  
14 Final  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu İzlenecek belirli bir yayın yoktur. Öğrenciler ders sırasında not almakla yükümlüdür.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Final Sunumu aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır
Sınavlar Ara Sınav ve Final

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum 1 20
Proje 1 20
Final 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.   X        
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.   X        
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.       X    
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         X  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.   X        
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         X  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         X  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         X  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X  
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 84
Ara Sınav 1 15     1 5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 1 3 9
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     133
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,32
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri