• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 306
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, sanat kurumlarının pazarlama anlayışına odaklanmak, sanat ve pazarlamanın buluştuğu mümkün olan en sağlıklı zemini tespit edebilmektir. Sanat galerileri, müzeler, fuarlar, koleksiyonerler ve bienaller sanat pazarının gelişiminde çok önemli rollere sahiptir. Bu aktörlerin yarattığı pazarlama ağı içinde; pazarlama araç ve faaliyetlerinden yararlanma düzey ve biçimlerini ortaya koymak ve bu alanın profesyonellerini dinlemek bu dersin içeriği arasındadır.
Dersin İçeriği: 

Sanat galerileri, müzeler, fuarlar, koleksiyonerler ve bienaller sanat pazarının gelişiminde çok önemli  rollere sahiptir.  Bu aktörlerin yarattığı pazarlama  ağı içinde; pazarlama araç ve faaliyetlerinden yararlanma düzey ve biçimlerini ortaya koymak ve bu alanın profesyonellerini dinlemek bu dersin içeriği arasındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Başarılı pazarlamanın sağlıklı veri elde edebilmek ve bu verileri doğru yorumlayabilmekten geçtiğini kavrayacaklardır. 1,3,5 1,2,3 A,C
2) Sanat izleyicisinin değişmekte olan davranış kalıpları doğrultusunda geliştirilen yeni pazarlama stratejilerinden haberdar olacaklardır. 3,5,7 1,2,3 A,C
3) Sanat pazarlamasının farklı sanat kurumlarındaki uygulama örnekleri hakkında fikir sahibi olmaları, farkı örnekler üzerinde fikir yürütebileceklerdir. 3,5,7,9 1,2,3 A,C
4) Bu tartışmalarda aktif rol üstlenmeleri, takip ettikleri gazete, dergi, internet v.b.g. kaynaklardaki haber, veri, analiz ve yorumları kendi görüşleriyle birlikte sınıfta paylaşabilmeleridir. 5,7,9 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve giriş  
2 Sanat Pazarına giriş ve Sanat ve Pazarlamanın ilişkisi  
3 Sanat pazarında yer alan aktörler (Sanatçılar, Küratörler, Koleksiyoncular, Sanat Eleştirmenleri ve Sanat Danışmanları)  
4 Pazarlamayı etkileyen faktörler ve çevre  
5 Yatırım aracı olarak sanat ve etkinlik pazarlaması  
6 Müzeler, galeriler ve müzayede evleri  
7 ALICILAR: Koleksiyoncular ve Yatırımcılar  
8 Konuk  
9 Pazarlamada Reklam ve Halkla İlişkilerin Önemi  
10 Özet  
11 ARA SINAV  
12 Gezi  
13 Sanat pazarında fuarların yeri ve önemi  
14 Sanat pazarında bienallerin yeri ve önemi  

 

Kaynaklar

Ders Notu Pazarlama İlkeleri, Prof.Dr.İsmet Mucuk, türkmen kitabevi

Etkinlik Pazarlama Yönetimi, Mehpare Tokay Argan, Deniz Yüncü, Detay Yayıncılık

Diğer Kaynaklar Çağdaş Sanatın ÖRGÜTLENMESİ, Ali Artun İletişim Yay.

Sanat Mezat, Don Thompson İletişim Yay.

Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard  Doğubatı Yay.

 

 

Baraz, Y. (1993).Türkiye'de galericilik ve sanat pazarının gelişmesi. Antika Kültürü, 1,18-20.

Baraz, Y. (2005a). Sanat pazarı. Rh+ Sanat. http://galeribaraz.com/2010/3055/sanatpazari

Baraz, Y. (2005b). Türkiye ve Dünyada galericilik ve sanat piyasası. Artist Dergisi.

http://www.galeribaraz.com/yahsibaraz/galeri.htm

 

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Sunum aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır. 
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final Sunum 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         x  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.     x      
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       x    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       x    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.       x    
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       x    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.     x      
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav  1 16 16
Ödev  1 3 3
Final  1 8 8
Toplam İş Yükü     181
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,24
Dersin AKTS Kredisi     7

 

3