• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 258
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sergileme modelleri içinde günümüzün değişen koşullarına adapte olarak mekansal tasarımlar eşliğinde küratörlerle birlikte çalışarak sergi tasarım ve teknikleri konusunda alternatif öneriler sunar. Derste sergi tasarımları ve teknikleri üstünden güncel örneklerle anlatım sağlanır, öğrencilere klasikten deneysele sergi tasarımları aktarılarak, tasarımlar tartışılır.
Dersin İçeriği: 

Dersin amacı; öğrencilere, 17.y.y.’dan günümüze sergileme yöntemlerinin tarihi ile ilgili genel bir bakış açısı sunmaktır. 20.y.y. ve sonrasında günümüz fuar ve bienallerinden örneklerle Modernizm ve Post-modernizmin sergi mekanına olan etkisi ve sergi mekanının geçirdiği evrim incelenecektir. Yukarıdaki konuların ışığı altında mekana yaklaşım, sergi konseptinin geliştirilmesi ve sergilenecek eserin/objenin sergi mekanına yerleştirilmesi gibi konular üzerine tartışılacaktır. Bu çalışmayı desteklemek amacıyla öğrencilerden bireysel veya 3-4 kişilik gruplar halinde, kendi sergilerini üretmeleri ve bunu projelendirmeleri istenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, mesleki sunum tekniklerini tasarlayabilecek, uygulayabilecek ve geliştirebilecektir. 9, 10 1,2,7 A,B
Öğrenci, algının tanımını yapabilecektir. 9, 10 1,2,6,7,9 A,B
Öğrenci,tasarımın temel bileşenlerini kavrayabilecektir. 9, 10 1,2,7 A,B
Öğrenci, gösteri ve sergileme mekanlarındaki tasarımları değerlendirebilecektir. 9, 10 1,2,6,7 A,B

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında giriş ve oryantasyon.  
2 Terminoloji ve Sergi Tekniklerine Giriş  
3 Sergi mekanının değişimi: Sanatçı atölyelerinden sokağa  
4 Rönesans'tan 20. yüzyıla kadar sergileme tekniklerine genel bir bakış ve sergi mekanları hakkında tartışma.  
5 Sergileme biçimleri ve örnekleri.  
6 Sergi Mekanlarının Mimari Bileşenleri  
7 Sergilemede Mekan Kullanımı: Yerleştirme, Gezi Güzergahı, Hareket Değerleri  
8 Ara sınav  
9 Sergilemede Işık  
10  
Mekan Düzenlemede Planlama
 
11 Mekan Düzenlemede Bütçelendirme  
12 Uygulama: Belirli bir mekanın sergi için hazırlanması  
13 Uygulama: Belirli bir mekanın sergi için hazırlanması  
14 Final Sunumları  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • Keller, Max. Light Fantastic:the Art and Design of Stage Lighting, Prestel, Münih. 1999
  • Watson, Lee. Lighting Design Handbook, MacCraw Hill, New York. 1990 Rowell, Kenneth. Stage Design, Studio Visto, London. 1968
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 30
Katılım   20
Final Sunumu 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.       x    
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         X  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x    
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.         x  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       X    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         x  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X  
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final Sunumu 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri