• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek. Verili dünya, yazı ve kurmaca arasındaki kuramsal ilişkiyi anlatmak. Öğrencilere okuma becerilerinin, anlatı yoluyla “gerçekleşen” modern dünya düzenini daha iyi anlamalarını sağlayacağını göstermek. Bu doğrultuda çağımızı belirleyen en temel çelişkinin kaynakları sınırlı bir gezegende, koşulsuz bir büyüme modelinin refah toplumu için esas kabul edilmesi olduğuna işaret etmek. Bu çelişkiyi aşmak için “sürdürülebilirliği” odağa alan yeni bir okuryazarlık modeline geçişi tartışmak. Bu bağlamda gerçekleşecek nitelikli bir okuma için metne sorulacak doğru soruları öğretmek. Yakın okuma alıştırmaları yaparak, öğrencilerin bir metnin nasıl düzenlendiğini anlamasını sağlamak. İyi edebiyatın nesnel beğeni kıstaslarını ortaya koymak. Başat kurmaca türlerini tarihsel çerçeveleri içinde anlatmak ve öğrencilerin edebiyat beğenilerini destelemek.
Dersin İçeriği: 

TKL 202 Türk Dili dersi zorunlu üniversite dersleri arasında yer alır. Öğrencilerin ilk ve ortaöğretim düzeylerindeki Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerinin ve bu bağlamda kazandıkları dil becerisinin, yükseköğretim düzeyinde devam ettirilmesi esastır. Bu ders, ilgili YÖK kanunda belirtilen bu esas çerçevesinde düzenlenerek işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak. 1,4 1 1
2) Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını sağlamak. 1,4 1 1
3) Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek. 1,4 1 1
4) Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak. 1,4 1 1
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak. 1,4 1 1

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, izlencenin tanıtılması. TKL derslerinin Üniversitemizin sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki yerinin açıklanması. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin konuşulması. İlgili okumalar
2 Düşüncenin kurgulanması: kurmaca ve kurmaca olamayan anlatılar. Kurmaca olmayan (non-fiction) anlatı türleri. (1) İlgili okumalar
3 Düşüncenin kurgulanması: kurmaca ve kurmaca olamayan anlatılar. Kurmaca olmayan (non-fiction) anlatı türleri. (2) İlgili okumalar
4 Metne doğru soruları sormak: Seçilen makalenin sınıfta incelenmesi. (1) İlgili okumalar
5 Metne doğru soruları sormak: Seçilen makalenin sınıfta incelenmesi. (2) İlgili okumalar
6  Metne doğru soruları sormak: seçilen kurmaca dışı kitabın  sınıfta incelenmesi (1) İlgili okumalar
7 Metne doğru soruları sormak: seçilen kurmaca dışı kitabın sınıfta incelenmesi (2) İlgili okumalar
8 VİZE İlgili okumalar
9 Modern kurmaca türleri: şiir, kısa öykü ve roman. Kurmaca metne sorulacak sorular. İlgili okumalar
10 Kısa öykü: Seçili öykünün yakın okuması. (1) İlgili okumalar
11 Kısa öykü: Seçili öykünün yakın okuması. (21) İlgili okumalar
12 Roman: Modernliğin başat edebî türü İlgili okumalar
13 Metne doğru soruları sormak: Seçilen romanın sınıfta incelenmesi (1) İlgili okumalar
14 Metne doğru soruları sormak: Seçilen romanın sınıfta incelenmesi (2) İlgili okumalar
 

Kaynaklar

Seçimlik Makaleler

Sürdürülebilir Yaşam Rehberi. Ed. Öykü Yaman ve Emine Aksoydan. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 2020.

Yardımcı Ders Kaynakları

Chandler, Daniel. “Tür Kuramına Giriş”. Çev. Jale Özata Dirlikyapan. Monograf (2016/6): 119-151.

Bennet, Andrew ve Nicholas Royle. Şu Edebiyat Denen Şey: Okumak, Düşünmek,      Yazmak. Çev. Mukadder Erkan. İstanbul: Notos Kitap, 2016.

Eagleton, Terry. Edebiyat Nasıl Okunur. Çev. Elif Ersavcı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

Gezgin, İsmail. Homo Narrans: İnsan Neden Anlatır? İstanbul: Redingot Kitap, 2020.

Pelvanoğlu, Emrah (Haz.). Radyo TKL: Dil, Kültür ve Edebiyat. Yeditepe Üniversitesi

Türk Dili Birimi Podcast Kanalı. Spotify, Apple Podcasts,

 

Sürdürülebilirlikle İlgili Kaynaklar:

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Dünyanın En Geniş Dersi: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Hedefleri Tanıtımı

Gülin Yücel ve Levent Kurnaz. Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. 2021.

Sürdürülebilir Yeditepe Çalışma Grubu İnternet Sitesi

Seçimlik Kurmaca Dışı Kitaplar

Mahruki, Nasuh. Bir Hayalin Peşinde. İstanbul: Alfa Yayınları, 2016.

Makal, Mahmut. Bizim Köy. İstanbul: Literatür Yayınları, 2008.

Mesutoğlu, Neşe. Yazarların İstanbul’u. İstanbul: Pozitif Yayınları, 2020.

Taner, Haldun. Çok Güzelsin, Gitme Dur. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017.

Seçimlik Kısa Öykü Kitapları

Abasıyanık, Sait Faik. Son Kuşlar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.

Füruzan. Parasız Yatılı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016.

Soysal, Sevgi. Tante Rosa. İstanbul: İletişim Yayınları, 2020.

Şahiner, Seray. Gelin Başı. İstanbul: Everest Yayınları, 2019.

Seçimlik Roman / Novella

Duman, Faruk. Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur. İstanbul: Hep Kitap, 2019.

Gezgin, Deniz. YerKuşAğı. İstanbul: Can Yayınları, 2017.

Tekin, Latife. Manves City. İstanbul: Can Yayınları, 2018.

Yaşar Kemal. Kuşlar da Gitti. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.

Materyal Paylaşımı

Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk dili tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.         X  
2 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türkiye Türkçesi ve dilbilgisi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.

 

        X  
3 Türkçenin tarihsel söz varlığı ve filolojik evrimi hakkında bilgi sahibi olmak.         X  
4 Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürlenme evrelerine, sözlü ve yazılı kaynaklarına vakıf olmak.         X  
5 Türkçenin çağdaş lehçeleri ve bu lehçelerin edebiyat varlığı hakkında bilgi sahibi olmak.       X    
6 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan Türk edebiyatı tarihi konuları için gerekli bilgilere sahip olmak.       X    
7 Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı derslerinde yer alan, Türk edebiyatının önemli figürleri (yazar, şair, eleştirmen ya da edebiyat tarihçisi) hakkındaki konular için gerekli bilgilere sahip olmak.     X      
8 Türk edebiyatının modernleşme öncesi söz varlığına, ortaçağ ve erken modern dönem yazılı / sözlü temel kaynaklarına vakıf olmak.       X    
9 Yeni Türk edebiyatının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak.   X        
10 Türk modernleşmesinin dinamikleri ile modern Türk edebiyatının gelişimine dair müfredat bilgilerini sentezleyebilmek, Türk edebiyatı tarihçiliğinin kurumsallaşma sürecine eleştirel yaklaşabilmek.     X      
11 Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim öğrencileri için belirlediği “100 temel eser” için eleştirel okumalar yaptırabilmek.   X        
12 Başat edebî türler ve edebî biçimler ve edebiyat tarihi hakkındaki genelgeçer bilgileri, edebî türlerin ulus aşırı / sözel düzlemde yayılması ve edebiyatın modernleşme ile birlikte ulusal bir kurum olarak yazı ile organize edilmesine dair kuramsal bilgilerle sentezleyebilmek.   X     X  
13 Alan eğitimi için özgün materyaller tasarlayabilmek, yeni projeler geliştirip alan eğitimine özel öğretim yöntemlerine uyarlayabilmek.

 

  X        
14 Beşeri bilimler alanında kullanılan paleografya bilgisini, araştırma yöntemlerini, sunum tekniklerini ve alıntılama sistemlerini kullanabilmek.

 

  X        
15 Türk edebiyatının, dünya edebiyatları arasındaki yerine dair tarihsel ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmek.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

1