• Türkçe
  • English

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sergi, festival ve fuar gibi sanatsal etkinliklerin, organizasyonu üzerine teorik ve uygulamalı olarak disiplinlerarası eğitim veren bir bölümdür. Sanatın tarihsel gelişimi, sanat mekanlarının yapısal analizi, kültürel çalışmalar, video sanatı, maliyet hesapları, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi alanlar programda ağırlıklı olara ele alınmaktadır. Program dersleri arasında, Sanat ve Kültür Tarihi, Çağdaş Sanat, Sahne Sanatları, Halkla İlişkiler, Kültürel Çalışmalar, Pazarlama, Ekonomi, Reklam Yönetimi gibi dersler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Nedir?

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, fuar ve festival benzeri sanat üzerine inşası mümkün olan organizasyon ve etkinlikler ile alakalı kuramsal ve bunun yanında uygulamalı dersler ile birlikte çoklu disiplinlerarası bir eğitim programına sahip bölümdür. Video sanatları, sanatsal mekanların yapısal analizleri, sanatın tarih boyunca süregelen değişimi, kültürel olarak sürdürülen çalışmalar, maliyet hesapları, halkla ilişkiler, sponsorluk ve daha birçok alanları içine alan dersleri ile beraber Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü alanında uzman ve nitelik sahibi mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, elde edilen bilgi ve tecrübeleri yaratıcı zeka ile birleştirerek uluslararası arenada sanat ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak, profesyonel kültür girişimcileri ve sanatçılar yetiştirmeyi arzulamaktadır.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü sanatçı, sanat, izleyici, koleksiyon sahibi, eleştirmen ve sanat yapısı aralarında bulunan ilişkiyi tam manasıyla tanımlayabilen, sanat kesimlerinin tamamında disiplinlerarası perspektif sahibi olan; vakıf, galer, müze yada müzayede evi ve benzeri sanatsal mekanlarda görev üstlenebilecek tüm  donanımlara haiz ve profesyonel; sanat ve kültür alanındaki üslupları, akımları, sanatçıları, kullanılan tüm malzemeleri, teknik ve teorik bakımdan tüm ayrıntıları bilen ve konusunda son derece hakimiyet sahibi olan profesyonel, nitelikli mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğrencisi olabilmek için YKS’nin Sözel puanı ile tercih yapılmaktadır.  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü alanında kaliteli ve istikrarlı bir eğitimin ardından Sanat ve Kültür Yönetimi alanında uzman ve donanımlı bir birey olarak iş imkanına sahip olabilmek mümkündür. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunları; çeşitli galerilerde, işletme alanlarında, kültür ve sanat endüstrisinin pek çok farklı dalında, müzelerde, sergi kurulumu ve tasarımı, sanat eleştirmenliği, sanat sigortalayıcılığı ve muhasebeciliği, küratörlük, müze ve galerilerin yöneticiliği, sanat ve kültür danışmanlığı, sanat simsarlığı veya festival organizatörlüğü ve daha birçok alanda farklı pozisyonlarda görevler sürdürebilmektedirler.

Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları ve Sıralama

 

Puan Türü                2019 YKS Kontenjanı        2018 YKS Kontenjanı    En Küçük Puanı  Başarı Sırası

(Burslu) - SÖZ                             5                                             -                            -                         -

(%50 İndirimli) - SÖZ                 20                                             -                           -                          -

Sanat ve Kültür Yönetimi Ücretleri ve Fiyatlar

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Sanat ve Kültür Yönetimi Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine sağladığı çeşitli burs imkanlarıyla öğrencilerin sahip oldukları başarılarını ödüllendirmektedir. Sanat ve Kültür Yönetimi Burs İmkanları sayfasına giderek farklı burs imkanları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Burs olanakları, bölümleri ile alakalı bilgi sahibi olmak için burayı tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi'nde Sanat ve Kültür Yönetimi Okumak

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, devamlı gelişim içersinde olan ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ulusal, yerel ve uluslararası alanda yeni yaklaşımlar ev ileri derece projeler geliştirebilecek, sanat ve çağdaş kültür kurumlarının devamlı bir hale bürünebilmesi doğrultusunda kararlar alabilecek, paylaşımcı, aktif katılımcı, geleceğin alanında uzman ve profesyonel bireylerini yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü sanat çevrelerinin yapısal olarak ele alınması, sanatın tarihsel süreç analizi, video sanatı, kültürel ve sosyal çalışmalar, maliyet hesaplamaları, halk ile ilişkiler ve sponsorluk ve benzeri alanların işlendiği teorik ve uygulamaya dayalı dersleri ile disiplinlerarası eğitimde öncülük etmektedir. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü eğitimsel ve akademik manada sanatsal ve kültürel üretimler ile birlikte piyasanın sahip olduğu dinamiklere yön verecek ve öncülük edebilecek vizyon sahibidir. Çağdaş teknolojinin daima takipçisi olunarak profesyonel yaşamın takibi ve araştırılması, akademik çalışmaların sürdürülmesi konularında öğrencilere yardımcı olunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi sektörün öncü kuruluşlarından sahip olduğu çeşitli sertifikaların yanında öğrencilere iş hayatlarına tam olarak hazırlanabilmeleri için birbirinden farklı sektörlerde staj imkanları tanımaktadır. Yeditepe Üniversitesi teorik, kuramsal bilgilerin yanında tecrübenin de bir o kadar önemli olduğunu bilmektedir. Bu doğrultuda sağladığı staj imkanları ile öğrenciler mezun olduktan sonar ilerleyen hayatlarında daha hızlı ve daha iyi iş imkanlarına sahip olabilmektedirler.

Hollanda, Almanya, Avustralya gibi birçok ülke ile gerçekleştirilen değişim programları ile öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimlerinin bir kısmını belirli ülkelerde geçirebilmektedir.

Sanat ve Kültür Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunları birbirinden farklı birçok alanda iş olanaklarına sahiptirler. Mezunlar; bankalar aracılığı ile kurulmuş çeşitli sanat merkezlerinde, sanat vakıflarında, belediyelerin çeşitli departmanlarında, kültür merkezlerinde, tiyatrolarda, işletme birimlerinde, galerilerde, müzelerde, sanat endüstrisi ve kültür endüstrisinin birçok farklı biriminde, müze ve galeri yöneticiliği, arşiv sorumlusu, sanat eleştirmenliği, sanat muhasebeciliği, festival organizatörlüğü, taşımacılık, küratörlük, televizyon ve dizi yazarlığı, müzik ve dizi yapımcılığı gibi muhtelif sektörler içerisinde hızla gelişimini sürdüren bir istihdam ortamından kolaylıkla faydalanabilmektedir. Sanat ve kültür tabanlı her alanda iş imkanları bulunmaktadır. Bölüm çift ana dal ve yan dal olanakları ile de avantaj sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğrencilerinin %50’si burslu olarak eğitim hayatlarına devam etmektedirler. 

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi olarak vizyonumuz; Kültür ve Sanat Yönetimi ile tasarımın ve sanatın muhteviyatında barındırdığı yapıcı ve tamamlayıcı etkinliğin farkında, özgün ve tamamen birbirinden farlı yaratıcı çözümlere sahip, üretici ve eleştirici yönü gelişmiş, sosyal olarak topluma duyarlı, kendi öz kültürünü benimsemiş, güncel modayı ve aktif tasarım ve sanat eğilimlerini her zaman takip içerisinde olan, uluslararası alanda yerini benimsetmiş, topluma fayda sağlamayı kendine görev edinmiş, disiplinler arası sağlıklı ve kaliteli düşüncelere sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü olarak vizyonumuz; çağdaş toplum seviyesinin gerekliliklerinden biri olan üst seviye birikime sahip akademik bilgi birikimine sahip, uluslarası düzeyde sanat alanında aranan öğrenciler yetiştirebilen, ulusumuz ve tüm uluslarası alanda tanınmışlığı elde etmiş, kendisine saygı duyulan eğitim kurumu olmaktır. 4 yıllık Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans programının biricik gayesi;topluma fayda sağlayacak sanat ve kültür alanındaki ihtiyaçların belirlenmesi ile, çeşitli alanlarda Ar-Ge çalışmalarını sürdürebilecek, gereksinim duyulduğu takdirde sanat ve kültür alanında sistemin yürüyüşü noktasında sorumluluk yüklenebilecek ve karşılaştığı problemlere karşı sanatsal yeni çözümler üretebilecek, sanatsal ve kültürel alanda donanımlı ve profesyonel mezunlar vermektir.