• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 325
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
‘Aydın’ kavramına yaklaşımlarında değişen bakış açılarını, farklı dünya görüşlerinin ve toplumsal arka planlarının konuya bakışlarına olan etkisini ortaya çıkarmaktadır.
Dersin İçeriği: 

‘Aydın’ kimliğini değişik açılardan sorgulayan, ‘aydın’ın kendisiyle ve yaşadığı toplumla ilişkisinin boyutlarını, iç çatışmalarını konu edinen oyunları incelemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Yazarların farklı bakış açılarının, farklı dünya görüşlerinin ve toplumsal arka planlarının metinlere olan etkisini görebilme yetisini.
4 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kuramsal giriş: aydınlar-kuram+ yapsalcılık ve dil felsefesi  
2 Vaclav Havel, Bildirim ve Vaclav Havel, Buruk Ezgi oyun çözümlemelerinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin de ortaya çıkarılması.  
3 Vaclav Havel, Görüşme, Kutlama, Çağrı  oyun çözümlemesinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin ortaya çıkarılması.  
4 Vaclav Havel, Şeytan Çelmesi oyun çözümlemesinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin ortaya çıkarılması.  
5 Peter Handke, Kaspar oyun çözümlemesinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin ortaya çıkarılması.  
6 Peter Handke, Seyirciye Sövgü oyun çözümlemesinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin ortaya çıkarılması.  
7 Max Frisch, Biyografi oyun çözümlemesinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin ortaya çıkarılması.  
8 Arasınav  
9 Ülkemizde aydınlar-

Melih Cevdet Anday, İçerdekiler

 
10 Oktay Arayıcı, Tanilli Dosyası

Eşber Yağmurdereli, Akrep

 
11 Oğuz Atay, Oyunlarla Yaşayanlar  
12 Behiç Ak, Bina  
13 Bilgesu Erenus’un Kırmızı Karaağaç ve Bilgesu Erenus’un Halide oyunlarında aydın kadının yalnızlığı. Metin çözümlemesinin yapılması  
14 Yılmaz Onay, Hücre İnsanı oyunu çözümlemesinin yapılması ve aydın meselesini ne açıdan ele aldığının ortaya çıkarılması, dramaturjik açılımla metnin yapısal özellikleri ve içerik ilişkisinin ve dili sorunsallaştırma biçiminin ortaya çıkarılması.  

 

Kaynaklar

Ders Notu  

 

Kuramsal Kitaplar: Kuramsal Kitaplar:

Edward Said, Entelektüel, Ayrıntı Yayınları

Noam Chomsky, Odern Çağda Entellektüellerin Rolü,  Pınar Yayınları

Yıldız Ecevit, Oğuz Atay’da Aydın Olgusu, Ara Yayıncılık

Antonıo Gramscı, Aydınlar Ve Toplum, Örnek Yayınları

Martin Esslin, Absurd Tiyatro, Dost Kitabevi

Zehra İpşiroğlu, Tiyatroda Yeni Arayışlar, Düzlem Yayınları

Zehra İpşiroğlu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, Mitos Boyut Yayınları

Berna Moran, Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri, Cem Yayınları

Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Ayrıntı Yayınları,

Oyunlar:

Vaclav Havel, Şeytan Çelmesi, Can Yayınları

Vaclav Havel- Bildirim,  Can Yayınları

Vaclav Havel-Görüşme, Kutlama, Çağrı, Remzi Kitabevi

Vaclav Havel- Buruk Ezgi (Largo Desalato) Can Yayınları

Peter Handke- Kaspar, Deki Yayınları

Peter Handke- Seyirciye Sövgü

Max Frisch, Biyografi, Can Yayınları

Oktay Arayıcı- Tanilli Dosyası, Toplu Oyunları 1, Mitos Boyut Yayınları

Melih Cevdet Anday- İçerdekiler

Behiç Ak- Bina, Mitos Boyut Yayınları

Eşber Yağmurdereli- Akrep, Mitos Boyut Yayınları

Yılmaz Onay- Hücre İnsanı, Toplu Oyunları 2, Mitos Boyut Yayınları

Oğuz Atay- Oyunlarlayaşayanlar

Bilgesu Erenus, Kırmızı Karaağaç, Mitos Boyut Yayınları

Bilgesu Erenus, Halide, Mitos Boyut Yayınları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2