• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin toplumsal, ulusal ve toplumsal cinsiyet kimlikleri gibi farklı kimlklerin kültürel ve toplumsal bağlam içinde nasıl ele alındıklarını ve sahnelendiklerini araştırmaları ve analiz etmeleri için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Tiyatro, edebiyat ve sinema metinleri, kimliğin zaman içinde geçirdiği değişimlere ve toplumsal cinsiyet streotiplerinin inşasına vurgu yapılarak tartışılacaktır. Tiyatro metinleri kimlik açısından analiz edilerek, katılımcı gözlem yöntemiyle bu metinlerin sahnelenme süreçlerinde kullanılan dramaturjik yaklaşımlar analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Özel Dosya
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Oyunlarda farklı kurgulamaların altında yatan dinamikleri analitik bir perspektifle görme yetisi.
4 1-2-3-4 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ. KAVRAMLAR: KİMLİK, BENLİK VE ÖTEKİ  
2 BÖLÜM A: METİNLERDE KİMLİK/ VERİLİ VE SEÇİLMİŞ KİMLİKLER Karagöz-Hacivat metni.
3 BİREYSEL VE KOLEKTİF KİMLİKLER ARASINDA Kral Oidipus/Sophocles
4 KİMLİK KONUSUNDA FARKLI YAKLAŞIMLAR ESSENTIALIST AND CONSTRUCTIVE APPROACHES TO THE IDENTITY Antonius ve Kleopatra/Shakespeare
5 MODERNIZM VE KİMLİKLER Nora Bir Bebek Evi/Ibsen
6 POSTMODERNIST KİMLİKLER Baştan Çıkarma/Carles Batlle
7 ARA SINAV  
8 BÖLÜM B. BENLİĞİN İCRASI VE KİMLİK

Benlik Teknolojileri: Foucault, Freud, Lacan

Belirlenen Bir Oyunun Seyredilmesi
9 BENLİĞİN GÜNLÜK HAYATTA SUNUMU: ERWIN GOFFMAN MAKALE
10 BÖLÜM C. TOPLUMSAL CİNSİYET VE PERFORMANS

Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri

Oyun
11 TOPLUMSAL CİNSİYET İNŞA MODELLERİ: IRIGARAY, CIXOUS, BUTLER Oyun
12 SAHNEDE FEMİNENLİK VE MASKULENLİK Oyun
13 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ

Performans Çözümlemeleri

Oyun
14 PERFORMANS ÇÖZÜMLEMELERİ. DEĞERLENDİRME  

 

Kaynaklar

Ders Notu 1. MASKENİN ARDINDAN KONUŞMAK: HANNA ARENDT VE TOPLUMSAL KİMLİK SİYASETİ. Çeviren: Müjgan Ergül Yılmaz. Ankara: DeKi Yayınları, 2008.

2. Kimlik İnşası. Nuri Bilgin. İzmir: Aşina Kitaplar, 2007.

3. Kendini Bilmek, M. Foucault. İstanbul: Om Yayınları.

Diğer Kaynaklar
  1. Who Needs ‘Identity’? –Stuart Hall. Questions of Cultural Identity, ed. By Stuart Hall and Paul du Gay. London: Sage, 1996. P.. 1-17.
  2. Kimlik İnşaşı, Nuri Bilgin. İzmir: Aşina Kitaplar, 2007.
  3. Doğu ile Batı’nın Birleştiği Yer: Kadın İmgesinin Kuruluşu. Fatmagül Berktay. Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis, 2003. Pp. 150- 164.
  4. Modernden Modern Sonrasına Kültürel Kimlik Oluşumu ve Türkiye. Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye. Hasan Bülent Kahraman. İstanbul: Everest, 2002
  5. Meltem Ahıska. “Kimlik Fragmanları”. Defter, Bahar 1996.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi          
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.     *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.   *      
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2