• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yazılı ve görsel araştırmalar yapmak, marka geliştirme ve görselleştirme, referanslar doğrultusunda özgün ambalaj tasarımları üretme.
Dersin İçeriği: 

Teori: Sözel bilgilerin ambalaj üzerinde düzenlenmesi, ambalajın birincil iletişim bölgesindeki unsurlar, ambalaj tasarımında doğru tipografi ölçütleri.

Uygulama: Konu araştırma, kavramsallaştırma, metin üzerinde çalışma, grafik yorum ve görselleştirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 2, 4 1,2 1,2
İşlevselliğin yanı sıra, güncel sanat estetiğini sergileyebilme kültürünü kazanmak 8, 10, 12 1,4,5 1,2
Profesyonel deneyimin yanı sıra, kendini özgürce ifade etme yeteneği kazanarak iletişim kurma becerisi geliştirmek 8, 12 4,5 1,2
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 3, 4, 11 3,4 1,2
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4 1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vize Projesi: Haşere İlaçları İçin Ambalajlar  (3 parça) (Araştırma ve Bilgi Toplama)  
2 Haşere İlaçları İçin Ambalajlar (Araştırma ve Bilgi Toplama)  
3 Ara Sınav I: Siyah-Beyaz logo çalışmaları teslimi (25X25 cm).  
4 Ambalajlarla ilgili fikir eskizlerinin (thumbnails) değerlendirilmesi.  
5 Orijinal çizim ve bilgisayar çıktıları üzerinde değerlendirmeler.  
6 Üç boyutlu ambalaj örnekleri (mock-up) üzerinde değerlendirmeler.  
7 Vize projesi teslimi. Final Projesi: Şarap Ürünleri İçin Ambalajlar (4 parça)  
8 Şarap Ürünleri İçin Ambalajlar (Araştırma ve Bilgi Toplama)  
9 Ara Sınav II: Siyah-Beyaz logo çalışmaları teslimi (25X25 cm).  
10 Ambalajlarla ilgili fikir eskizlerinin (thumbnails) değerlendirilmesi.  
11 Orijinal çizim ve bilgisayar çıktıları üzerinde değerlendirmeler.  
12 Orijinal çizim ve bilgisayar çıktılarının teslimi.  
13 Üç boyutlu ambalaj örnekleri (mock-up) üzerinde değerlendirmeler.  
14 Final projesi hakkında son değerlendirme ve yorumlar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Carter Rob, Ben Day ve Philip Meggs. “Typographic Design: Form and Communication” Van Nostrand Reinhold, New York.
Diğer Kaynaklar Carver, Giles. “What is Packaging Design?” Rotovision SA, Switzerland.

Mosberg, Stewart. “Packaging” PBC International, Inc, New York.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 5 Ödev, 2 Proje
Sınavlar 1 Vize

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 5 %20
Ara Sınav 1 %20
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam   %60
Finalin Başarıya Oranı   %40
Yıl içinin Başarıya Oranı   %100
Toplam    

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         X  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         X  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         X  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       X    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       X    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       X    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         X  
9 Ekip çalışması yapabilmek     X      
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         X  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     X      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 2 10 20
Proje 1 10 10
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
       
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri