• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik tasarıma yönelik kullanacakları pixel tabanlı bilgisayar programı Adobe Photoshop bilgisi kazandırmak ve grafik tasarım alanına yönelik uygulamalarla bu bilgiyi pekiştirmek.
Dersin İçeriği: 

BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ dersinde öğrencilere, fotoğraf derslerinde çektikleri ya da tasarım çalışmalarında kullanacakları fotoğrafların işlenmesi, temizlenmesi, renk ve ışık ayarlarının yapılması, katmanlar, kanallar, kadraj, dekupe, filtre ve efektler öğretilir. Çalışma alanı, araçlar, paneller tanıtılır. Öğrenci hem fotoğraf işlemeyi hem de bilgisayarın olanakları ile kolaj oluşturmayı, manipülasyon yapmayı deneyimler ve bu konularda bilgi kazanır. İmge yaratma gücüne sahip bir disiplin olarak Grafik Tasarımın görsel işleme ve üretme tekniklerini kavrayarak sonraki sınıflarda projelerine yansıtır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarım ve fotoğraf alanında temel bilgilerin kullanılması 1,2,12 1,2 1,3,4
Bilgisayar destekli tasarım yapabilme becerisi 5,7 1,2,5 1,3,4
Alan araştırması yapabilme 10,6 2,4,5 1,3,4
Tasarımlarını dijital veya basılı materyallere dönüştürebilme 1,2,4 2,3 3,4
Tasarım problemlerine çözüm üretebilme becerisinin geliştirilmesi 3,4 2,3 3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve derse giriş. Photoshop yazılımının tasarımcılara sunduğu imkanların tartışılması ve  örneklerin incelenmesi. YOK
2 Dosya boyları, çözünürlükleri ve renk modları hakkında genel bilgi verilir. Farklı fotoğrafların bir arada kullanıldığı bir kompozisyon hazırlanır. YOK
3 Çekilen fotoğrafların renk ve ışık ayarlarının yapılması, perspektif ve lens deformasyonlarının giderilmesi, baskıya hazırlanması. VAR
4 Doku oluşturma alıştırmaları. Pen, path araçları ve layer efektler ile çalışılır. YOK
5 Maske türleri hakkında bilgi verilir. Yazı ve fotoğraflar ile uygulamalar yapılır. YOK
6 Fotoğraflar üzerinde rötuş yapmak. Fotoğraftaki kusurların giderilmesi. (adjustment layer, healing brush, vb. özelliklerin kullanımı) YOK
7 Renk dönüşümleri yapmak. Sınırlı sayıda renk kullanımı, siyah-beyaz fotoğrafların renklendirilmesi. YOK
8 Deformasyon araçları (warp, perspective, skew vb.) ve çok sayıda fotoğraf ile “recreation” çalışması. VAR
9 Fırça türleri ve yeni fırça yaratma çalışmaları. YOK
10 Çoklu pozlama (multi exposure) uygulamaları yapılır. Blending mode’lar tanıtılır. Katmanlar arasında renk bütünlüğünün sağlanması için (match color) yapılması gerekenler aktarılır.  YOK
11 Fotoğraf üzerine yazı ve çeşitli efektler ile oluşturulmuş nesneler eklemek. YOK
12 Farklı fotoğrafları birarada kullanarak foto-manipülasyonlar yapmak. YOK
13 Harici dosyalar ile çalışmak. Vektörel çizimlerin eklenmesi ve düzenlenmesi. Yazı ve görsel öğelerin birlikte kullanımı. Fotoğrafta olmayan nesnelerin gerçekçi biçimde kompozisyona eklenmesi. YOK
14 Web tasarımı için çizimlerin parçalanması (slice tool) ve kaydedilmesi. “Save for web” özelliğinin kullanımı. YOK

 

Kaynaklar

Ders Notu Adobe Photoshop programı hakkında hazırlanmış tüm basılı yayınlar ve web siteleri.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 10 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Ödev 8 %30
Seminer ve Sunum 0 %0
Proje 1 %30
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek     x      
9 Ekip çalışması yapabilmek x          
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 2 10 20
Proje 1 10 10
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
       
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1