• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere deneysel projeler aracılığı ile çağdaş tipografik ifade biçimleri kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

DENEYSEL TİPOGRAFİ dersinde öğrencilere tipografik ifade biçimleri öğretilir ve tipografik tasarım kriterleri açıklanır. Bir sanat formu olarak tipografinin kullanımı, tipografik tasarımda deneysellik, görsel hiyerarşi ve kompozisyon sorgulanarak projelendirilir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarım ve tipografinin temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1,2 1,2,5 2,3,4
Tasarım problemlerini yaratıcı biçimde çözebilme becerisi 2,3,4,5 3,4 1,3,4
Tipografik tasarımlar aracılığıyla metinleri yorumlayabilmek 2,4,11 1,2,3 1,3,4
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 2,3,7 2,3,4 3,4
Sanat ve tasarım problemlerini analiz edebilmek 10,12 2,4,5 2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deneysel Tipografiye Giriş  
2 Modern Sanat Bağlamında Deneysel Tipografi  
3 Fütürist Tipografi: Marinetti, Apollinaire, Tzara, Zdanevich  
4 Yeni Tipografi: Harf, Metin, Deneysel Tipografik Sistemler ve Tipografide Sistem Kırma  
5 Tipografik Ekspresyonizm, İsviçre Tasarımı’, Uluslararası Tipografik Stil’, Wolfgang Weingart  
6 Postmodernizm: April Greiman, Neville Brody ve Face Dergisi, Emigre  
7 Max Kisman Kes/Kopyala/Yapıştır, Katherine Zask Parçala-Böl ve Yeni Anlamlar Çıkar, Stefan Sagmeister Style=Fart, M/M Paris (No Ghost Just A Shell, Alphabet)  
8 Tipografi ve İmgesel Dönüşüm (Tipografi Sanatı ile Senaryoların Kült Film Afişlerine Dönüştüğü 15 Çalışma Örneklemesi)  
9 Üçüncü Boyut Olarak Tipografi – Harf Tasarımı  
10 Tipografik Tasarımda Deneysel Yaklaşım (Afiş, Çift Sayfa Tasarımı, Kapak Tasarımı)  
11 Tipografide İmge, Duygu ve Coşku  
12 Tipografik İfade Biçimi Olarak Renk  
13 Organik Tipografi  
14 Kelimeleri Resme Dönüştürmek  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar BRINGHURST, R., The Elements of Typographic Style, Hartley and Works, Vancouver

 

LUPTON, E., Design Writing Research, Phaidon, London, 1996

Baines, P., Haslam, A., Type & Typography, New York: Waston-Guptill Publications: New York, 2005.

Spiekermann, E., Ginger, E. M., Stop Stealing Sheep & Find, Out How Type Works, Berkeley: Adobe Press, 2003.

Lupton, Ellen, Thinking With Type, NY: Princeton Architectural Press, 2010.

Kane, John, A Type Primer, London: Laurance King, 2011.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 %10
Ara Sınav 2 %30
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       x    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 2 4 8
Seminer ve Sunum      
Proje 1 10 10
Ara Sınav 2 6 12
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri