• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere güncel dijital illüstrasyon teknikleri ve araçları hakkında bilgi verilmesi, bu alanda konuk illüstratörler ile bir araya gelmeleri ve uygulamalar yapmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

DİJİTAL İLLÜSTRASYON dersinde öğrencilere geleneksel illüstrasyon ve dijital illlüstrasyonun farkları, dijital ortamdaki üretimin günümüzdeki etkinliği, uluslararası dijital illüstrasyonlardan örnek sunumlar ile açıklanır. Dijital illüstrasyon teknikleri, el çizimi ya da tablet ile eskiz hazırlamak ve dijital ortama aktarmak, dijital illüstrasyonda renklendirme, ışık, boyut ve kompozisyon esasları, bilgisayar programlarını (Adobe Programlarını) dijital illüstrasyona yönelik kullanmak öğretilir. İllüstrasyonları dijital ortamda çizme, boyama, doku, ışık ve çevre ekleme çalışmaları yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün sanat eserleri üretme becerisi 2,3,11 1,2,3 1,3,4
Grafik Tasarım alanında araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 7,10 1,4,5 1,3,4
Grafik tasarım alanındaki güncel teknolojik araçları yetkin biçimde kullanabilme 5,7 1,2 1,3,4
Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi 3,11 1,2 1,3,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 4,5 1,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İllüstrasyon dersinin önemi, illüstrasyonun gelişimi, teknoloji ve illüstrasyon ilişkisi.  
2 Dijital illüstrasyon konusuda çeşitli programlarda örneklemeler, ve herhangi bir programda ön eskizler yapmak  
3 Dijital otoportre çalışması  
4 Tablet veya bilgisayarda çizilen portrenin en az iki şekilde deformasyonu  
5 Dijital çizim ile fotoğrafın kolaj olarak yüzeyde harmanlaması  ve farklı sonuçlar elde etme.

 

 
6 Elde çizilen bir çalışmanın farklı dijital tekniklerle sonuçlandırılması  
7 Dijital illüstrasyon konusunda bir uzman ile workshop çalışması  
8 Dijital illüstrasyon konusunda bir uzman ile workshop çalışması  
9 Ürün illüstrasyonu çalışması  
10 Bilimsel illüstrasyon konusunda örneklerin incelenmesi ve konuyla ilgili teknik bilgilerin verilmesi  
11 Bilimsel illüstrasyon çalışması  
12 Storyboard (reklam filmi ön çizimi) çalışması  
13 Bilgisayar oyunlarında kullanılmak üzere karakter ve arkaplan tasarımları  
14 Bilgisayar oyunlarında kullanılmak üzere karakter ve arkaplan tasarımları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar İllustrasyonla ilgili yayınlar, sergiler ve müzeler. Uluslararası sanatçıların eserlerini içeren web siteleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 5 Proje
Sınavlar 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 5 %40
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       x    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek       x    
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         x  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje 5 10 50
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri