• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere tasarımın baskı ve üretim sürecini öğretmek, tasarımlarını yaparken üretim olanakları doğrultusunda yaratıcılıklarını kullanabilmelerine teşvik etmek, kağıt, karton ambalaj, alüminyum kutu, plastik, cam, ahşap vb farklı malzeme ve yüzeylerin üzerine tasarım gereklerini ve üretim süreçlerini tanıtmak, öğrenciyi sektöre hazırlamak.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler kağıt bilgisi, gramajlar, ofset baskı, matbaa süreçleri ve grafik tasarımcının rolü, basım teknikleri (ofset, flekso, tifdruk vb) ve çeşitli malzemelerin üzerine baskı olanakları hakkında bilgilendirilir (kağıt, karton ambalaj, alüminyum meşrubat kutuları, plastik, cam şişe, cips ambalajları, ahşap ambalajlar vb). Tasarım sürecinde üretimi de göz önünde bulundurarak, yaratıcılıklarını kullanarak malzemeye ve baskıya hakim olmayı öğrenirler. Sektöre atıldıklarında tasarımı takiben üretim sürecinde de başarılı sonuç elde etmeye yönelik bilgi ve deneyim kazanmış olurlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarım ve Matbaacılık konularında teorik bilgi birikimine sahip olmak 1,4 1,2,5 1,2
Disiplinler arası düşünebilme becerisi 11,3 1,4,6 1,2
Grafik tasarıma ve baskı tekniklerine dair temel malzeme bilgisi 1,5,7 1,5 1,2
Tasarım süreçlerinin yönetimi ve planlama becerilerinin geliştirilmesi 5,9 1,2,6 1,2
Kullanıcıya ve doğaya saygılı tasarımlar yaratma konusunda bilinçli olmak 11,12 1,5 1,2

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik basım nedir? Grafik tasarımdaki yeri ve önemi.  
2 Grafik basım sektöründe kullanılan, araç –gereç ve malzemeler.  
3 Grafik basımdaki ( Matbaacılıktaki ) üretim aşamaları.  
4 Grafik basımda, baskı öncesi hazırlık aşamaları.  
5 Grafik basım orijinalleri ve filmlerinin özellikleri.  
6 Grafik basımdaki temel baskı sistemleri.  
7 Ara sınav.  
8 Tipo baskı ve Ofset baskı sistemine genel bakış.  
9 Tifduruk baskı, Serigrafi baskı ve Dijital baskı sisteminin incelenmesi.  
10 Grafik basım terminolojisi.  
11 Grafik basım, baskı altı malzemeleri ve özellikleri.    
12 Grafik basımda kullanılan mürekkepler ve özellikleri.  
13 Baskı sonrası işlemlerine( Kırma, Katlama, Kesim, Cilt, vb.) genel bakış.  
14 Yarıyıl sonu sınavı.  

 

Kaynaklar

Ders Notu  

Temel Matbaa Eğitimi Ders Notu

Yrd.Doç.Dr Muharrem Sözen

Diğer Kaynaklar  
  -Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler

Basev Yayınları - 2

Prof. Dr. Mert ÜLGEN

Prof. Dr. Mehmet OKTAV

Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU

 

-Basım Sektöründe Renk ve Renk Yönetimi

Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan

Prof. Dr. Efe N. Gençoğlu

 

-Flekso Baskı Sistemi

Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEKER

Arş. Gör. Lütfi ÖZDEMİR

 

-Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler 

Basev Yayınları - 1 (2008)

Prof. Dr. Mert ÜLGEN

Doç. Dr. Mehmet OKTAV

Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   %40
Ödev    
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam   %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek   x        
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak     x      
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       x    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       x    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       x    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek   x        
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,52
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2