• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin deneysel-kavramsal tasarım yaklaşımları üretmeleri, grafik sanatlar alanında artistik bir bakış açısı kazanmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: YARATICI STÜDYO II dersinde öğrenciler Lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgileri kullanarak, ilişkilendirerek ve birleştirerek, buluşa ve yaratıcılığa yönelik deneysel-kavramsal tasarımlar gerçekleştirirler, belirledikleri problemler hakkında araştırma ve eskiz dosyası oluşturur, tasarım çözümleri üretirler. Bu çözümleri uygulayarak, prototipleri ve tasarım rasyonelleri ile sunarlar. Ayrıca öğrenciler tasarımları ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak üzere cesaretlendirilir ve teşvik edilir. Artistik bir olgunlaşma süreci ile birlikte girişimci bir kimlik kazanarak uygulanabilecek işleri ile ilgili sunumlar yapar, sanatsal işleri için sergiler düzenler ve etkinliklerde yer alırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 2, 4 1,2 1,2
Tasarım problemlerini çözme becerisi 8, 10, 12 1,4,5 1,2
Kendini özgürce ifade etme yeteneği kazanarak iletişim kurma becerisi geliştirmek 8, 12 4,5 1,2
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 3, 4, 11 3,4 1,2
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4 1,2

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaratıcılık nedir ve Grafik Tasarım’da yaratıcılık nedir  
2 Yaratıcılık üzerine örnekler ve konuya ilişkin ön eskiz  
3 İllüstrasyon, poster, kitap kapağı, logo, görsel, dergi, kitap içi tasarımında yaratıcı örnekler  
4 Yaratıcılık konusunda önemli bir isim ve konferans  
5 İllüstrasyon’da yaratıcılık ödevi, farklı malzemeler kullanarak renk, çizgi ve hacimli objelerin birlikteliğinden oluşmuş bir çalışma  
6 Yaratıcı illüstrasyonla devam, eskizleri değerlendirme  
7 Yaratıcı illüstrasyon konusunu sonlandırma  
8 Kitap kapağında yaratıcılık ve konuya ilişkin ödev, eskiz aşaması  
9 Kitap kapağındaki yaratıcılık konusuna devam, eskiz değerlendirme ve orijinale geçiş  
10 Kitap kapağında yaratıcılık konusunda ödevi sonlandırma  
11 Önemli bir grafik tasarımcının yaratıcılık üzerine konferansı  
12 Poster konusunda yaratıcılığı geliştirici ödev ve verilen konuya ilişkin ödev  
13 Poster konusuna ilişkin yaratıcı ödev  
14 Poster konusunda eskiz değerlendirme ve sonuca gidiş  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Şehirdeki güncel sanatsal aktiviteleri,

İnternet üzerinden izlenebilen yerli ve yabancı portfolyolar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Ödev    
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         X  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         X  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         X  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       X    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       X    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       X    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         X  
9 Ekip çalışması yapabilmek     X      
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         X  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     X      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 2 6 12
Proje 6 15 90
Ara Sınav      
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     214
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,56
Dersin AKTS Kredisi     9

 

4