• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 310
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler dönem boyunca, grafik ögeleri, ses ve görüntü dosyalarını bir arada kullanarak dinamik kurum kimlikleri, film jenerikleri, reklam filmleri ve hareketli grafikler üretirler. Dersin amacı öğrencilere hareketli grafik tasarımlar yaratabilme becerisini ileri seviyede kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, multimedya, hareketli grafik tasarım ve dijital tipografi ile ilgili teorik bilgiler aktarılır; görüntü ve ses işleme teknikleri ile uygulamalar yapılır. Bu alanda üretilmiş olan sanatsal projeler ve tasarım örnekleri incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dijital grafik tasarım, animasyon ve etkileşim tasarımı konularında temel bilgi sahibi olmak 1,2,10 1,2,3,5 1,3,4
Güncel teknolojik araçları yetkin biçimde kullanabilmek 5, 7 2,3,5 1,3,4
İki ve üç boyutlu imgeler ile video ve ses dosyalarını bir arada kullanarak tasarım yapabilme becerisi 3, 4, 11 2,3,5 1,3,4
Disiplinler arası çalışabilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme becerisi 11, 7 3,4,5 1,3,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 3,4,5 1,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Multimedya ve etkileşim tasarımı konusuna giriş  
2 hareketli grafik türleri ve uygulama alanları hakkında bilgilendirme  
3 1. Proje: Televizyon kanalları için kurum kimliğinin hareketli ögelerinin tasarlanması /eskiz aşaması  
4 Eskizlerin değerlendirilmesi  
5 Hareketli grafikler için storyboard oluşturma  
6 Sahnelerin durağan olarak oluşturması.  
7 Tasarımın hareketlendirilmesi, animasyon uygulaması.  
8 2. Proje: Mobil uygulama için grafik arayüzü tasarımı  
9 Proje konusunun ve kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygulama örneklerinin incelenmesi  
10 Grafik Arayüz tasarımı eskiz çalışmaları  
11 Anaekranın, ikon setlerinin ve butonların tasarlanması  
12 Navigasyon öğelerinin yerleştirilmesi  
13 Etkileşimli ögelerin oluşturulması  
14 Uygulamanın dijital ortamda test edilmesi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 5 Proje
Sınavlar 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje 2 %60
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak       x    
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         x  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje 2 25 50
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri