• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLAS 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Özgün baskı dersi yapısı gereği öğrencilerin aktif katılımı ile atölyede uygulanmaktadır. Teknik ve uygulama çalışmalarının yanı sıra Özgün Baskı Resmin tarihsel sürecini içeren örneklerle de öğrencilerin bu konudaki bilgileri arttırılmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciye uygulama atölyelerinde artistik  gravür uygulama teknikleri öğretilerek her türlü araştırma ve projeli uygulama yaptırılır. Genel Tanımlar (Disiplinlerarası bir çalışma olarak Duvar Resmi, mimari ve sanat ilişkisi, projeyi kağıt üzerinde hazırlamaktan uygulamaya kadar olan aşamalar,sunum)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştiri konularında bilgiye sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir.

 

1,4,6,7,8,11,12 1,3,4,7,14,15 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlk hafta öğrencilerle özgün baskıresmin anlamı tarihsel gelişimi ve değişik teknikler hakkında bilgilendirilme  
2 Belirlenecek baskı tekniğinin açıklanması ve tekniğin imkanları ve gerekli malzemelerin belirlenmesi   
3 Temin edilen malzemenin baskı için hazırlanması  ve eskiz çalışmaları yaparak uygun olanın seçilmesi  
4 Öğrencinin seçmiş olduğu tekniğe uygun seçilen ezkizlerin plakalara uygulanması gene özgün baskıresim hakkında teorik bilgilendirme  
5 Uygulama çalışmalarına devam etmek  
6 Çıkan işler üzernde eleştirilerin yapılması  
7 Vize işlerinşn bitirilip teslime hazır hale getirilerek teslim edilmesi  
8 Final için öğrencinin seçimine bağlı olarak istediği tekniği seçer ve malzemelerini temin eder  
9 Seçilen uygun ezkizini vizede ögrendiklerinide gözönüne alarak malzemeye uygulama  
10 Bir taraftan uygulamalı çalışma yapılırken özgün baskının günümüzdeki yeri konusunda bilgilendirilme  
11 Uygulama çalışmalarına devam  
12 Çıkmaya başlayan çalışmalar üzerinde konuşma  
13 İşlerin finale yetişmesi için son baskıların yapılması  
14 İşlerin gözden geçirilmesi ve eksiklileri veya düzeltmelerin yapılması işlerin profesyonel kurallara uygun olarak final için teslim edilmesi  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çağdaş sanatla ilgili yayınlar sergiler ve müzelerin gezilmesi inyernetten uluslararası sanatçıların yapmış oldukları eserlerin izlenmesi

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Malzemeler Derste kullanılan materyaller, atölyede mevcut olan malzemelerin dışında; Gravür için, değişik ebat ve kalınlıklarda çinkolar, kazıma yapmak için metal uçlar, linolyum ve ahşap baskı için ahşap ve linolyum levhalar, kazıma uçları.

 

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   % 40
Ödev    
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam   %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi

 

        X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi

 

  X        
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi

 

  X     X  
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi

 

        X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi

 

 

    X      
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi

 

        X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi

 

  X        
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.

 

        X  
12  

Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi

        X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 3 15
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5

 

3