• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 406
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin lisans programı boyunca oluşan dört yıllık birikimlerinden seçtikleri grafik tasarım işlerini belgeleyen ve tasarımcı kimliklerini yansıtan yaratıcı bir portfolyo tasarımı yapmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

PORTFOLYO TASARIMI dersinde öğrenciler lisans programı boyunca oluşan dört yıllık birikimlerinden seçtikleri grafik tasarım işlerini belgeleyen hem basılı formatta, hem de dijital formatta portfolyo tasarımı yaparlar. Yapılan portfolyolar klasik dosya sunumunun ötesinde tasarımcının kimliğini, tasarımcı kişiliğini yansıtan yaratıcı sunum biçimleri ve ona uygun seçilmiş malzemeler ile tasarlanır. Dijital ortam için ise portfolyolarının ön planda olduğu bir tasarım bloğu, e-kitap şeklinde bir portfolyo, sosyal medyayı kullanabilecekleri bir yaratıcı sunum yöntemi geliştirirler. Amaç öğrencileri işlerini ulaştıramayacakları yerlere erişir hale getirerek yeni mecralara da uyumları sağlamaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi 2,3,11 1,2,3 1,2,4
Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 7,10 1,4,5 1,2,4
Grafik tasarıma ve basım tekniklerine dair temel malzeme bilgisi 1,2,5 1,2 1,2,4
Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi 3,11 1,2 1,2,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 4,5 1,2,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Portfolyonun tanımı  ve türleri. Örneklerin incelenmesi  
2 Basılı portfolyo tasarımının önemi ve tasarımında göz önünde bulundurulması gereken kriterler  
3 Basılı portfolyolar için çalışmaların seçilmesi  
4 Basılı portfolyo hazırlama süreci –  çalışmaların fotoğraflanması  
5 Basılı portfolyo hazırlama süreci – çalışma fotoğraflarının baskıya uygun hale getirilmesi  
6 Portfolyonun sayfa düzeni ve kağıt seçimi konusunda bilgiler  
7 Ciltleme ve dosya hazırlama yöntemleri  
8 Basılı portfolyo projelerinin sunumu ve teslimi  
9 Dijital portfolyonun tanımı ve türleri. Örneklerin incelenmesi  
10 Elektronik yayın formatı türleri ve kullanım alanları hakkında bilgi  
11 Çalışmaların dijital ortama uygun formatta hazırlanması  
12 Sayfa düzenlerinin oluşturulması  
13 Etkileşimli ögelerin eklenmesi  
14 Dijital portfolyo projelerinin sunumu ve teslimi  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Dersin konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste kullanılan materyaller, atölyede mevcut olan malzemelerin dışında; Gravür için, değişik ebat ve kalınlıklarda çinkolar, kazıma yapmak için metal uçlar, linolyum ve ahşap levhalar, kazıma uçları.
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 1 %40
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak     x      
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       x    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek x          
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek     x      
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödev      
Seminer ve Sunum 1 16 16
Proje 1 50 50
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     198
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,60
Dersin AKTS Kredisi     7

 

4